Menu

BNG

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening dragen wij bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is onze bank essentieel voor de publieke taak. Onze kerntaak is om tegen lage tarieven te voorzien in lange kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. BNG bank vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:

  • behoud van substantiĆ«le marktaandelen in Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
  • behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

www.bng.nl

Sluiten
X Zoek