Menu

Over FAMO

FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, is een actieve vereniging met als doel haar leden kennis te bieden en hen te laten netwerken met vakgenoten. Het oogmerk van FAMO is de advies- en beslisfunctie van de leden te ondersteunen.

Kennisoverdracht geschiedt onder meer via:

  • bijeenkomsten
  • het jaarcongres
  • de voor- en najaarsconferentie gemeentefinanciën
  • de FAMO community
  • de website
  • de digitale nieuwsbrief
  • via LinkedIn

Dit gebeurt onder leiding van het Algemeen Bestuur samen met de bestuursleden in de drie vakgroepen:

  • Financiën & Control,
  • HRM & Organisatie
  • Informatiebeleid.

Deze vakgroepen vormen de kern van de FAMO.

In overleg met diverse organisaties (zusterverenigingen, partners, Raad van Advies en VNG) worden verschillende thema's opgepakt die uitmonden in bijeenkomsten en publicaties.

FAMO heeft diverse business partners. Deze partners geven steun aan de FAMO-activiteiten. Leidraad bij samenwerking is steeds de meerwaarde voor onze leden (zie: partnerbeleid).

Daarnaast is het FAMO sparringpartner met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Financiën en de VNG, waarbij de insteek is om te komen tot uitvoerbare wetgeving en ondersteuning bij de implementatie van die wetgeving.

Het spreekt voor zich dat FAMO allereerst een vakvereniging is, maar FAMO stelt zich als dat nodig is ook op als belangenbehartiger voor haar leden. Een landelijke dekking van FAMO-leden in elke gemeente is hierbij van eminent belang.

Sluiten
X Zoek