Menu

Doelstellingen

De FAMO stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen bij een optimale vervulling van hun functie door hen te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de onderlinge contacten tussen de leden te bevorderen.

De FAMO wil die doelstellingen op de volgende wijzen bereiken:

  • Een platform bieden om onderling gedachten en ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van elkaars werk
  • Themadagen, studiedagen en congressen aanbieden.
  • Deze website www.FAMO.org aanbieden voor de leden met een vraagbaakfunctie.
  • Een gratis servicelijn en helpdesk aanbieden.
  • Samenwerking met andere verenigingen zoals:. de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), A+O fonds, Hartman netwerk, zoals VIAG, Stadswerk, de NVVB, DIVOSA en VNG.
  • Het vervullen van een klankbordfunctie voor haar leden te opzichte van de departementen.
  • Het werven van nieuwe leden.

De doelstellingen van FAMO staan verwoord in de artikelen 5 en 6 van de Statuten FAMO van de FAMO.

Doelgroepen van de FAMO

Tot de doelgroepen van de FAMO rekenen we beleidsfunctionarissen, consulenten, coördinatoren en/of managers die werkzaam zijn bij de lagere overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, gewesten, regiopolitie en deelgemeenten).

Ter beoordeling van het algemeen bestuur kunnen medewerkers van niet-overheidsinstellingen als donateur (zonder formeel stemrecht en mogelijkheid tot uitoefening van bestuursfuncties) worden toegelaten.

Sluiten
X Zoek