Menu
Over Famo Partners Publicaties Netwerken

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zes personen: de voorzitter, de secretaris/programmamaker, de penningmeester en de drie voorzitters van de vakgroepen. Deze platte bestuursstructuur is nodig om effectief en slagvaardig te kunnen opereren.

Zij onderhouden onder meer de sponsorcontacten, overleggen met de Raad van Advies,zijn verantwoordelijk voor de website en andere uitingen van FAMO en organiseren de bestuurdersdag en het voor- en najaarscongres.

De leden van het algemeen bestuur hebben verder zitting in diverse stuur- en klankbordgroepen.

De bestuursleden worden benoemd door de ALV voor een zittingsperiode van maximaal vier jaar (herbenoeming is éénmaal mogelijk voor een periode van vier jaar)

Sluiten
X Zoek