Menu

2022

Presentatie FAMO webinar 'Uitkeringsstelsel van het Rijk', 2 december 2022

Presentatie FAMO webinar 'Najaarsbijeenkomst septembercirculaire', 7 oktober 2022

Presentaties FAMO webinar 'Benchmark Budgetten Gemeente', 1 juli 2022

Presentaties webinar 1 april Onzekere tijden. Wat betekent onrust in de wereld voor de financiën van gemeenten?

Presentaties webinar 4 maart Toekomstgericht en toekomstbestendig

Betaalbaar Almere 2050 Eindrapport inzicht in de begroting (pdf rapport)
Almere 2021 bestuursrapportage (website versie van het rapport)
Almere zoekt geld voor groei (artikel binnenlands bestuur)

Sluiten
X Zoek