Menu
Sluit aan bij het netwerk van meer dan 800 professionals!

FAMO is hét netwerk voor managers en medewerkers bij de lokale overheid. Word lid!

Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

De rechtmatigheidsverklaring ...

04 december 2019

En die heeft alles te maken met de vraag die je jezelf binnenkort toch écht moet stellen: hoe groot is de opgave voor onze organisatie om in 2021 een rechtmatigheidsoordeel te geven? Wat ís al goed...

Lees meer...

Participatiewet van kracht sinds 2015; wat zijn de ervaringen tot dusver?

20 november 2019

In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening...

Lees meer...

Regiocarrousel "Digitale Transformatie"

14 november 2019

FAMO organiseert met haar partners diverse bijeenkomsten. Een daarvan is de regiocarrousel 'Digitale Transformatie' die 31 oktober jl. in Amsterdam plaatsvond met onze partners PwC en het A&O...

Lees meer...

Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

08 november 2019

Nederlandse overheden staan aan de vooravond van een grote opgave: vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Met taal, inburgeren en werken als belangrijkste pijlers, zodat nieuwkomers...

Lees meer...

Treasury; follow the money

31 oktober 2019

“In de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) staat de treasuryfunctie centraal en is de treasuryparagraaf zowel bij de begroting als bij het jaarverslag verplicht gesteld. De gemeenteraad...

Lees meer...

VNG International zoekt financieel expert voor Zuid Afrika

09 oktober 2019

VNG International is gevraagd een voorstel in te dienen ter versterking van de overheidsfinanciën in Zuid Afrika. Hiervoor zoeken ze een financieel expert die voor drie jaar naar Zuid Afrika wil. Het ...

Lees meer...
Nieuwsoverzicht
Partners
Sluiten
X Zoek