Menu
Jouw Netwerk!

voor kennisdeling en regionale bijeenkomsten over integrale bedrijfsvoering. Samen maken we het verschil!

Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Septembercirculaire: stabieler begrotingsbeeld voor gemeenten

29 september 2022

Gemeenten weten al sinds afgelopen voorjaar dat ze een hogere uitkering krijgen uit het gemeentefonds. Dat komt omdat het kabinet Rutte IV in de jaren tot en met 2025 meer geld uitgeeft. In...

Lees meer...

Op zoek naar een inhuis training financiën?

29 september 2022

Ben je als leidinggevende op zoek naar een training of opleidingsprogramma op het gebied van financiën voor jouw organisatie? Een advies- of ontwikkeltraject dat zich specifiek richt op jullie...

Lees meer...

Oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd overleden

13 september 2022

Wij zijn bedroefd te moeten mededelen dat op 11 augustus 2022 onze oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd is overleden. Martinus was officier in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van de...

Lees meer...

Eerste stappen CAO Gemeenten 2023 gezet; welke loonontwikkeling opnemen in begroting 2023?

26 augustus 2022

Met de presentatie van de concept arbeidsvoorwaardennota en het ophalen van de wensen van gemeenteambtenaren zijn de eerste stappen voor een nieuwe gemeente CAO gezet. De onderhandelingen voor de CAO ...

Lees meer...

Jaarrekening 2021: Gemeenten €1,8 miljard in de plus

26 augustus 2022

Aanhoudende zorgen over het perspectief op langere termijnHet CBS publiceerde vorige maand de voorlopige cijfers van de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten. De meeste gemeenten laten over het ...

Lees meer...

Afspraken VNG, Rijk en IPO over raming stelposten Jeugd in meerjarenraming

26 augustus 2022

Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd....

Lees meer...
Nieuwsoverzicht

Tweets

RT @gemeentefonds: En dan nu het slechte nieuws: het accres #gemeentefonds 2026 bereken ik op € 1.377 miljoen negatief 😠, ondanks 2,4% infl…

Bekijk tweet

RT @gemeentefonds: Het geraamde accres #gemeentefonds 2022 is 8,43% (€ 2.501 miljoen); 2023 6,70% (€ 2.285 miljoen); 2024 6,67% (€ 2.299 mi…

Bekijk tweet
Bekijk @FAMObestuur
Partners
Sluiten
X Zoek