Menu
Sluit aan bij het netwerk van meer dan 700 professionals!

FAMO is hét netwerk voor managers en medewerkers bij de lokale overheid. Word lid!

Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Financiële consequenties van de omgevingswet

21 februari 2020

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de aanloop naar de Kadernota’s of Perspectiefnota’s die dit voorjaar door de gemeenteraden worden vastgesteld als opmaat naar begroting 2021 zullen veel...

Lees meer...

Riskcongres "Help ons vastgoed verzakt"

29 januari 2020

Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek dreigen er in Nederland circa een miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem...

Lees meer...

Effectief opdrachtgeverschap

29 januari 2020

Toenemende publieke verantwoording door een verder steeds meer terugtredende overheid, met sturen op hoofdlijnen, deregulering en een groeiend vertrouwen stellen in de burger.

Lees meer...

Semble: het nieuwe community en kennisplatform voor FAMO-leden

24 januari 2020

FAMO gaat werken met een vernieuwd ledenadministratiesysteem met extra functionaliteiten. Dit nieuwe systeem heet Semble en zorgt ervoor dat FAMO-leden elkaar kunnen bereiken en benaderen op een...

Lees meer...

Kan jouw gemeente in 2021 een rechtmatigheidsverklaring afgeven?

22 januari 2020

Wil je graag weten wat jouw gemeente nog moet doen om in 2021 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven? Doe de rechtmatigheidsscan en krijg inzicht in wat er wel en niet geregeld is. Welke...

Lees meer...

Grote variatie in gebruik van prestatie-indicatoren bij gemeenten

22 januari 2020

Met ingang van de begroting 2017 zijn gemeenten en provincie verplicht om tenminste 37 verplichte indicatoren op te nemen. Het opnemen van aanvullende indicatoren is facultatief. Het afgelopen najaar ...

Lees meer...
Nieuwsoverzicht
Partners
Sluiten
X Zoek