Menu
Jouw Netwerk!

voor kennisdeling en regionale bijeenkomsten over integrale bedrijfsvoering. Samen maken we het verschil!

Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

De rol van de controller bij effectieve besluitvorming

02 september 2021

De rol van de gemeenten verandert sterk. Door, bijvoorbeeld de WMO en Covid19, hebben gemeenten te maken met besluiten met een hoge complexiteit. De te nemen besluiten dienen van hoge kwaliteit te...

Lees meer...

Actualisatie herverdeling gemeentefonds leidt tot verdere verschuiving

25 augustus 2021

Op 12 augustus presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken een actualisatie van de herverdeling van het gemeentefonds, op basis van de cijfers over 2019. Voor de berekeningen werden tot nu toe...

Lees meer...

Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - III

13 juli 2021

In deel III over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de bepaling van nodige weerstandscapaciteit (NWC), beschikbare weerstandscapaciteit (BWC) en bepaling...

Lees meer...

Hoe te komen tot een robuuste begroting

30 juni 2021

De financiën van gemeenten staan al jaren erg onder druk door de grote tekorten in het sociaal domein en het sterk fluctuerende gemeentefonds. Ook het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds biedt...

Lees meer...

Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - II

07 juni 2021

In deel II over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de identificatie en inventarisatie.Met de identificatie wordt bedoeld hoe de provincie de risico’s onderkent;...

Lees meer...

FAMO actualititeiten

25 mei 2021

publicatie van de Raad Openbaar Bestuur (ROB)De grote opgaven van deze tijd - klimaat, wonen, economie, werk - worden steeds vaker door meer dan één overheidslaag opgepakt. Het lukt het Rijk...

Lees meer...
Nieuwsoverzicht
Partners
Sluiten
X Zoek