Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

De invloed van ICT op het werk van de public controller

maandag 23 maart 2020

Op 14 mei a.s. organiseert het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) haar jaarcongres met als thema ‘De invloed van ICT op het werk van de public controller’ in Paushuize, Utrecht.Vragen zoals wat de controller kan en/of moet...

Deel dit via:
Lees meer

Bbz-maatregelen en Corona; waar gemeenten rekening mee moeten houden

maandag 23 maart 2020

Door de coronacrisis kunnen zelfstandige ondernemers sneller een beroep doen op het Besluit bijstandsuitkering zelfstandigen (Bbz), een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud. Wij verwachten dat er massaal van deze regelingen gebruik...

Deel dit via:
Lees meer

FAMO Evenementen tot juni vooralsnog uitgesteld

vrijdag 13 maart 2020

De Nederlandse regering heeft op 23 maart nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In lijn met het advies van het RIVM, heeft FAMO besloten alle...

Deel dit via:
Lees meer

Whitepaper: Rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten; een kans voor betere controle

maandag 9 maart 2020

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders (b&w) zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. De rol van de accountant verandert hierdoor. Dit heeft gevolgen voor de (interne) beheersing binnen...

Deel dit via:
Lees meer

Save the Date voor de FAMO regiocarrousel

donderdag 27 februari 2020

De FAMO komt naar u toe met 2 thema's op 3 locaties in Nederland. Noteer de data alvast in uw agenda en houd onze webpagina met bijeenkomsten in de gaten. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de invulling van het programma. FAMO-leden kunnen...

Deel dit via:
Lees meer

Financiële consequenties van de omgevingswet

vrijdag 21 februari 2020

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de aanloop naar de Kadernota’s of Perspectiefnota’s die dit voorjaar door de gemeenteraden worden vastgesteld als opmaat naar begroting 2021 zullen veel gemeenten inzicht willen bieden in de structurele...

Deel dit via:
Lees meer

Riskcongres "Help ons vastgoed verzakt"

woensdag 29 januari 2020

Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek dreigen er in Nederland circa een miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen, namelijk verzakking door funderingsproblemen. Het probleem speelt in vele regio’s zoals in Rijnmond en Zaanstad ...

Deel dit via:
Lees meer

Effectief opdrachtgeverschap

woensdag 29 januari 2020

Toenemende publieke verantwoording door een verder steeds meer terugtredende overheid, met sturen op hoofdlijnen, deregulering en een groeiend vertrouwen stellen in de burger.

Deel dit via:
Lees meer

Semble: het nieuwe community en kennisplatform voor FAMO-leden

vrijdag 24 januari 2020

FAMO gaat werken met een vernieuwd ledenadministratiesysteem met extra functionaliteiten. Dit nieuwe systeem heet Semble en zorgt ervoor dat FAMO-leden elkaar kunnen bereiken en benaderen op een online platform. Binnen Semble kunt u berichten lezen...

Deel dit via:
Lees meer

Kan jouw gemeente in 2021 een rechtmatigheidsverklaring afgeven?

woensdag 22 januari 2020

Wil je graag weten wat jouw gemeente nog moet doen om in 2021 een rechtmatigheidsverklaring af te kunnen geven? Doe de rechtmatigheidsscan en krijg inzicht in wat er wel en niet geregeld is. Welke stappen moet jouw gemeente nog maken?

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek