Menu

Functie Public Controller is in beweging

donderdag 19 oktober 2017

In een 3-tal workshops werd donderdag 12 oktober dieper in gegaan op de veranderende rol van financial controller.

Dr. Tjerk Budding verbonden aan Het Zijlstra Centrum van de Vrije Universiteit van Amsterdam, leidde de middag in. Hij liet in zijn presentatie zien dat taken en verantwoordelijkheden van een controller in het bedrijfsleven nagenoeg overeen komen met die uit de publieke en non profit sector. Er zijn wel verschillen. Zo ligt in het bedrijfsleven de focus meer op het analyseren van winstgevendheid. Bij de publieke en non profit sector ligt dat meer op risicomanagement. Hoewel op het gebied van risicomanagement nog veel te verbeteren valt. Dit kan door meer samen te werken gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bekijk de presentatie.

In control met OODA

Frank Planjer, Kjell van de Berg en Laura Wytema deden in het kader het Young Public Controller programma van JS Consultancy onderzoek naar hoe we met dynamische en statische control kunnen werken. Statische controle door plan-do-check-act kan soms tekort schieten. Een meer dynamische methode OODA die vanuit het Amerikaanse leger komt, biedt de controller een denkkader voor vraagstukken om het gesprek aan te gaan met de Directie en het juiste perspectief voor deze vraagstukken te vinden. OODA staat voor observe, orientate, decide en act. In de presentatie wordt het gebruik van het model nader toegelicht.

De datagedreven Financial

René van de Meer van het AnalyseCentrum en Eelko Plomp van Eiffel vertelden hoe smart data en data-analyse kunnen helpen bij het maken van toekomstbestendige beleidskeuzes. Aan de hand van voorbeelden lieten ze zien hoe data bijvoorbeeld kan voorspellen hoe de zorgvraag zich binnen het sociaal domein ontwikkelt. Bekijk de presentatie.

Waardering van de public en financial- businesscontroller

Bij de visievorming en uitvoering van brede- ofwel public businesscontrol komt steeds naar voren hoe deze zich verhoudt tot de rol van de financialcontroller. De rollen zijn duidelijk te onderscheiden en ieder heeft zijn eigen toegevoegde waarde. Gemeente Zaanstad en JS Consultancy deelden hun visie en praktische toepassing. In een scrum sessie leerden deelnemers hoe je invulling geeft aan financial- of businesscontrol en waar je kunt winnen. Bekijk de presentatie.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek