Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

VNG International zoekt financieel expert voor Zuid Afrika

woensdag 9 oktober 2019

VNG International is gevraagd een voorstel in te dienen ter versterking van de overheidsfinanciën in Zuid Afrika. Hiervoor zoeken ze een financieel expert die voor drie jaar naar Zuid Afrika wil. Het gaat om een adviesopdracht op het Ministerie van...

Deel dit via:
Lees meer

Sfeerverslag FAMO's Najaarsbijeenkomst

zondag 6 oktober 2019

Zoals gebruikelijk biedt de FAMO haar leden een najaarsbijeenkomst aan. September is de maand van de eventuele bijstelling van het gemeentefonds. Dit is dan ook een vast onderdeel van de bijeenkomst. Op vrijdag 27 september jl. vond de...

Deel dit via:
Lees meer

Segment Leerlijn Inkoop

zaterdag 28 september 2019

De jaarrekening is nog maar net door de gemeenteraad vastgesteld, als de voorbereiding voor de jaarafsluiting 2019 al weer in volle gang is. Bij veel gemeenten start de accountant op korte termijn de werkzaamheden voor de interim controle. De...

Deel dit via:
Lees meer

Inzet van het financieel instrumentarium ten behoeve van duurzaamheid

zaterdag 28 september 2019

BMC heeft in een verkennend onderzoek onderzocht hoe het (financieel) instrumentarium van een gemeente ingezet kan worden, om een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij is gekeken in hoeverre aan bestaande...

Deel dit via:
Lees meer

Tekorten in het jeugdbudget

vrijdag 30 augustus 2019

Vanaf het moment van de decentralisaties in 2015 worstelen Nederlandse gemeenten met hun jeugdbudget. De verantwoordelijkheid van de taken (zorg, werk en jeugdhulp) verplaatste van het Rijk naar de gemeenten. Dit ging niet zonder slag of stoot...

Deel dit via:
Lees meer

Gezamenlijke Nederlandse gemeenten leveren in 2018 € 200 miljoen in

woensdag 28 augustus 2019

Eind vorige maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de (voorlopige) gegevens over de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten over 2018. Inmiddels zijn de gegevens bekend van 365 van de 380 gemeenten, zodat een duidelijk...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen op subsidiegebied

woensdag 28 augustus 2019

De laatste jaren doen zich op het gebied van subsidierecht en -beleid verschillende nieuwe ontwikkelingen voor. Overheden, ook gemeenten, maken steeds vaker gebruik van het privaatrecht. Financiering van voorzieningen vindt bijvoorbeeld plaats door...

Deel dit via:
Lees meer

Strategisch risicomanagement

woensdag 14 augustus 2019

Het risicoprofiel van gemeenten is behoorlijk dynamisch te noemen. Wat is risicomanagement? Hoe ziet het proces er uit? En, hoe zet u risicomanagement daadwerkelijk op de kaart in uw organisatie? De meeste gemeenten zijn al in meer of mindere mate...

Deel dit via:
Lees meer

Doorgroeien naar business controller

woensdag 14 augustus 2019

Als financieel ambtenaar bij een lokale overheid is het van belang om soepel en slim te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In het complexe speelveld van de lokale overheden en gemeentefinanciën moet u snel kunnen schakelen tussen het algemeen ...

Deel dit via:
Lees meer

Werksessie financieel dialoogmodel Omgevingswet

maandag 29 juli 2019

Speciaal voor gemeenten die met het financieel dialoogmodel aan de slag zijn en tegen specifieke vraagstukken aanlopen, organiseert de VNG op 5 september een werksessie. Loopt u vast bij het invullen van het model of wilt u met experts...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek