Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Digitalisering verandert financiële functies ingrijpend

maandag 19 oktober 2020

Wil je de toekomst van financiën op de agenda te krijgen bij jouw gemeente? Download dan dit rapport en leer het laatste nieuws over de ingrijpende veranderingen die de financiële functie binnen gemeenten te wachten staan. Uit onze verkenning blijkt ...

Deel dit via:
Lees meer

Begroting 2021: Sterkere OZB-stijging in kleinere en middelgrote gemeenten dan in grote gemeenten

vrijdag 9 oktober 2020

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten confronteert in 2021 haar burgers met stijging van de onroerende zaakbelasting die hoger is dan de inflatie. Dat is de conclusie van een verkenning die BMC heeft uitgevoerd van de gemeentebegrotingen...

Deel dit via:
Lees meer

Gemeentefonds: minder geld van Oost naar West en grote gemeenten

donderdag 8 oktober 2020

In het FAMO-najaarscongres van 25 september jl. lichtte Marianne van den Berg, afdelingshoofd bekostiging Binnenlands Bestuur van Binnenlandse Zaken (BZK) een tipje van de sluier op van de uitkomst van de aanvullende herijkingsonderzoek over de...

Deel dit via:
Lees meer

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN VAN GEMEENTEN IV

vrijdag 25 september 2020

Door: Peter B. Boorsma, emeritus hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit TwentePeter Boorsma neemt de weerstandsparagraaf (WP) onder de loep. In het laatste deel: terug naar de beleidscyclus, de 'risk control'. Welke aandacht schenken...

Deel dit via:
Lees meer

Naar een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet

woensdag 23 september 2020

Adlasz heeft de afgelopen twee jaar praktijkonderzoek gedaan naar de toepassing van de Participatiewet waar het gaat om het realiseren van de vastgestelde loonwaarde. De Participatiewet is erop gericht het arbeidsvermogen van de doelgroep zoveel...

Deel dit via:
Lees meer

Finalisten ‘Overheidsmanager van het Jaar’ 2020 bekend!

dinsdag 22 september 2020

Den Haag, 17 september 2020 - De jury, onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma (commissaris van de Koning provincie Drenthe), presenteert met trots de drie finalisten die meedingen naar de titel Overheidsmanager van het Jaar 2020. Zij geven volgens ...

Deel dit via:
Lees meer

Miljoenennota 2021

vrijdag 18 september 2020

De uitbraak van het coronavirus, Covid-19, heeft de Nederlandse economie in maart abrupt in een economische crisis gestort. De overheid was genoodzaakt om maatregelen te nemen die het economische en maatschappelijke verkeer beperkten. In sectoren als...

Deel dit via:
Lees meer

Segment introduceert Leergang Intern Auditor VIC

donderdag 17 september 2020

De interne auditor binnen de gemeente wordt belangrijker. Vanaf boekjaar 2021 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan...

Deel dit via:
Lees meer

Septembercirculaire: 300 miljoen voor de Jeugdzorg in 2022

woensdag 16 september 2020

Waar de afgelopen jaren de septembercirculaire, die op Prinsjesdag verschenen, goed waren voor een stevige bijstelling van het begrotingsbeeld voor de komende jaren, vertoont deze septembercirculaire weinige grote verrassingen. Dat heeft alles te...

Deel dit via:
Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording en -verklaring voor gemeenten

maandag 14 september 2020

In 2022 is het zover: het Rijk heeft bepaald dat alle colleges van burgemeester en wethouders vanaf het boekjaar 2021 zélf verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring. Nu is het nog de (externe) accountant die controleert...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek