Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

De rechtmatigheidsverantwoording; en wat nu?

woensdag 1 april 2020

De rechtmatigheidsverantwoording komt er nu echt aan. Vanaf het verantwoordingsjaar 2021 moet het college van burgemeester en wethouders zich ‘verantwoorden’ omtrent het al dan niet rechtmatig handelen. En wat nu? Wat houdt het in? Hoe pakken we dit ...

Deel dit via:
Lees meer

Wet inburgering: van uitstel komt géén afstel

dinsdag 31 maart 2020

Minister Koolmees heeft op maandag 23 maart aangekondigd dat de nieuwe Wet inburgering niet per 1 januari 2021 maar per 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Reden van dit uitstel: er wordt nog gewerkt aan de lagere regelgeving en de inrichting van de...

Deel dit via:
Lees meer

Besluiten op basis van scenario’s en het verband met de corona-maatregelen van het kabinet

donderdag 26 maart 2020

Door Toine van Helden, senior adviseur bij BMC en auteur van het boek 'Succesvol doelen bereiken' Waarschijnlijk herkent u de situatie wel: aan de orde is een strategisch vraagstuk in de publieke sector. Hoe gaan we om met een probleem of hoe...

Deel dit via:
Lees meer

Bbz-maatregelen en Corona; waar gemeenten rekening mee moeten houden

maandag 23 maart 2020

Door de coronacrisis kunnen zelfstandige ondernemers sneller een beroep doen op het Besluit bijstandsuitkering zelfstandigen (Bbz), een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud. Wij verwachten dat er massaal van deze regelingen gebruik...

Deel dit via:
Lees meer

Sw-bedrijven en gemeenten: hoe om te gaan met een veranderende omgeving?

zaterdag 21 maart 2020

De Participatiewet die sinds 2015 van kracht is heeft een verminderde financiële bijdrage vanuit de overheid tot gevolg: Dit raakt sw-bedrijven. ‘Gemeenten en sw-bedrijven hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om voldoende beschut werk te bieden’,...

Deel dit via:
Lees meer

FAMO Evenementen tot juni vooralsnog uitgesteld

vrijdag 13 maart 2020

De Nederlandse regering heeft op 23 maart nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. In lijn met het advies van het RIVM, heeft FAMO besloten alle...

Deel dit via:
Lees meer

Whitepaper: Rechtmatigheidsverantwoording voor gemeenten; een kans voor betere controle

maandag 9 maart 2020

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders (b&w) zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. De rol van de accountant verandert hierdoor. Dit heeft gevolgen voor de (interne) beheersing binnen...

Deel dit via:
Lees meer

Verplicht en (on)bemind? Gemeenten en verplichte beleidsindicatoren

donderdag 5 maart 2020

Door: Tjerk Budding, Hilko de Boer en Erwin Ormel Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht een set uniforme beleidsindicatoren in hun verantwoordingsstukken op te nemen. Het doel hiervan was om te komen tot meer transparantie,...

Deel dit via:
Lees meer

Financiële consequenties van de omgevingswet

vrijdag 21 februari 2020

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. In de aanloop naar de Kadernota’s of Perspectiefnota’s die dit voorjaar door de gemeenteraden worden vastgesteld als opmaat naar begroting 2021 zullen veel gemeenten inzicht willen bieden in de structurele...

Deel dit via:
Lees meer

Effectief opdrachtgeverschap

woensdag 29 januari 2020

Toenemende publieke verantwoording door een verder steeds meer terugtredende overheid, met sturen op hoofdlijnen, deregulering en een groeiend vertrouwen stellen in de burger.

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek