Menu

Septembercirculaire: stabieler begrotingsbeeld voor gemeenten

donderdag 29 september 2022

Gemeenten weten al sinds afgelopen voorjaar dat ze een hogere uitkering krijgen uit het gemeentefonds. Dat komt omdat het kabinet Rutte IV in de jaren tot en met 2025 meer geld uitgeeft. In vergelijking met de bedragen uit de meicirculaire krijgen...

Deel dit via:
Lees meer

Op zoek naar een inhuis training financiën?

donderdag 29 september 2022

Ben je als leidinggevende op zoek naar een training of opleidingsprogramma op het gebied van financiën voor jouw organisatie? Een advies- of ontwikkeltraject dat zich specifiek richt op jullie medewerkers? Segment heeft jarenlange ervaring met het...

Deel dit via:
Lees meer

Oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd overleden

dinsdag 13 september 2022

Wij zijn bedroefd te moeten mededelen dat op 11 augustus 2022 onze oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd is overleden. Martinus was officier in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van de gemeente Waalwijk en geëerd met de Melvis Jones...

Deel dit via:
Lees meer

Eerste stappen CAO Gemeenten 2023 gezet; welke loonontwikkeling opnemen in begroting 2023?

vrijdag 26 augustus 2022

Met de presentatie van de concept arbeidsvoorwaardennota en het ophalen van de wensen van gemeenteambtenaren zijn de eerste stappen voor een nieuwe gemeente CAO gezet. De onderhandelingen voor de CAO gemeenten 2023 starten na half september met als...

Deel dit via:
Lees meer

Jaarrekening 2021: Gemeenten €1,8 miljard in de plus

vrijdag 26 augustus 2022

Aanhoudende zorgen over het perspectief op langere termijnHet CBS publiceerde vorige maand de voorlopige cijfers van de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten. De meeste gemeenten laten over het afgelopen jaar “zwarte cijfers” zien. Het eigen...

Deel dit via:
Lees meer

Afspraken VNG, Rijk en IPO over raming stelposten Jeugd in meerjarenraming

vrijdag 26 augustus 2022

Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%.Daarnaast is een...

Deel dit via:
Lees meer

In september helderheid over financiële situatie vanaf 2026

donderdag 14 juli 2022

Het kabinet wil in september helderheid geven over de financiële situatie van gemeenten vanaf 2026. In de 'Contourennota financieringssystematiek medeoverheden' geeft het kabinet aan dat het de zorgen van gemeenten over de financiële situatie vanaf...

Deel dit via:
Lees meer

Eenmalige financiële impuls gemeenten voor sociaal domein

maandag 11 juli 2022

Om de dienstverlening van gemeenten aan kwetsbare inwoners te versterken, stelt het rijk jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar: de zogeheten POK-middelen. Gemeenten bepalen zelf de inzet van deze middelen. Er is nu eenmalig extra budget beschikbaar...

Deel dit via:
Lees meer

7 oktober: eerste FAMO bijeenkomst na de vakantieperiode

donderdag 7 juli 2022

Jaarlijks vindt op de laatste vrijdag van september de eerste bijeenkomst na de vakantie plaats. Dit jaar wijken we af van deze traditie. Op vrijdag 7 oktober 2022 vindt de eerste bijeenkomst na de zomervakantie plaats, namelijk de FAMO...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe cijfers in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

donderdag 7 juli 2022

Vanaf vandaag zijn er nieuwe cijfers beschikbaar in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Cijfers die gepubliceerd worden betreffen onder andere het gebruik van de Participatiewet, stapeling van...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek