Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Vijfdaagse masterclass - De strategische financial

woensdag 15 januari 2020

De VNG Academie en het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam bieden een vijfdaagse masterclass aan waarin flexibiliteit in financieel denken en handelen en bestuurlijk adviseren centraal staan. Elke masterclass start met een...

Deel dit via:
Lees meer

BDO: Actualiteitenbijeenkomsten Lokale Overheid

maandag 13 januari 2020

In februari en maart 2020 staan de Actualiteitenbijeenkomsten Lokale Overheid van BDO op het programma. De bijeenkomst biedt (concern)controllers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de interne controle, planning & control of die (een...

Deel dit via:
Lees meer

Webinar ‘fysieke’ dashboards Waarstaatjegemeente

woensdag 18 december 2019

Bent u benieuwd naar cijfers over de verkeersveiligheid of de hoeveelheid ‘groen’ in uw gemeente? Of naar de woningvoorraad en het aantal afgegeven bouwvergunningen? Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is dit najaar uitgebreid met twee...

Deel dit via:
Lees meer

De WAB en inzicht en grip op de flexibele schil

zondag 8 december 2019

Anno 2020 heeft bijna elke gemeente een flexibele schil. Mede door veranderende wetgeving zoals de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) kan het erg lastig zijn om grip te houden op de kosten, juridische risico’s en de kwalitatieve bezetting van deze...

Deel dit via:
Lees meer

De rechtmatigheidsverklaring ...

woensdag 4 december 2019

En die heeft alles te maken met de vraag die je jezelf binnenkort toch écht moet stellen: hoe groot is de opgave voor onze organisatie om in 2021 een rechtmatigheidsoordeel te geven? Wat ís al goed geregeld en waar liggen de...

Deel dit via:
Lees meer

Participatiewet van kracht sinds 2015; wat zijn de ervaringen tot dusver?

woensdag 20 november 2019

In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening afgesloten. In diverse gemeenten en regio’s is...

Deel dit via:
Lees meer

Regiocarrousel "Digitale Transformatie"

donderdag 14 november 2019

FAMO organiseert met haar partners diverse bijeenkomsten. Een daarvan is de regiocarrousel 'Digitale Transformatie' die 31 oktober jl. in Amsterdam plaatsvond met onze partners PwC en het A&O fonds Gemeenten. Met geïnteresseerden gingen we in...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

vrijdag 8 november 2019

Nederlandse overheden staan aan de vooravond van een grote opgave: vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Met taal, inburgeren en werken als belangrijkste pijlers, zodat nieuwkomers sneller meedoen in onze maatschappij. Het Rijk wijst ...

Deel dit via:
Lees meer

Treasury; follow the money

donderdag 31 oktober 2019

“In de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) staat de treasuryfunctie centraal en is de treasuryparagraaf zowel bij de begroting als bij het jaarverslag verplicht gesteld. De gemeenteraad heeft het treasurystatuut vastgesteld waarin de...

Deel dit via:
Lees meer

VNG International zoekt financieel expert voor Zuid Afrika

woensdag 9 oktober 2019

VNG International is gevraagd een voorstel in te dienen ter versterking van de overheidsfinanciën in Zuid Afrika. Hiervoor zoeken ze een financieel expert die voor drie jaar naar Zuid Afrika wil. Het gaat om een adviesopdracht op het Ministerie van...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek