Menu
Over Famo Onze partners Publicaties Jouw netwerk!

Vervolg op MOOC ‘Leer wendbaar werken!’ van start:

donderdag 23 september 2021

Hoe ziet ‘wendbaarheid’ er in de praktijk uit? En hoe zorg je ervoor dat je werknemers meekrijgt in de transitie? De MOOC[1] ‘Leer wendbaar werken!’ wordt met twee nieuwe video's aangevuld! In dit vervolg duiken we dieper in op de gedragsverandering ...

Deel dit via:
Lees meer

Septembercirculaire: een zonnig najaar
Accres stijgt tot 750 miljoen in 2025

woensdag 22 september 2021

In een paar maanden tijd is het financiële vooruitzicht voor de gemeenten compleet omgeslagen. De bezuinigingsplannen kunnen inmiddels wel de ijskast in. De septembercirculaire, die op Prinsjesdag verscheen, bevestigt dit beeld, zo blijkt uit een...

Deel dit via:
Lees meer

De rol van de controller bij effectieve besluitvorming

donderdag 2 september 2021

De rol van de gemeenten verandert sterk. Door, bijvoorbeeld de WMO en Covid19, hebben gemeenten te maken met besluiten met een hoge complexiteit. De te nemen besluiten dienen van hoge kwaliteit te zijn en een controller speelt daar steeds meer een...

Deel dit via:
Lees meer

Actualisatie herverdeling gemeentefonds leidt tot verdere verschuiving

woensdag 25 augustus 2021

Op 12 augustus presenteerde de minister van Binnenlandse Zaken een actualisatie van de herverdeling van het gemeentefonds, op basis van de cijfers over 2019. Voor de berekeningen werden tot nu toe cijfers over 2017 gebruikt. In dit artikel schetsen...

Deel dit via:
Lees meer

Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - III

dinsdag 13 juli 2021

In deel III over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de bepaling van nodige weerstandscapaciteit (NWC), beschikbare weerstandscapaciteit (BWC) en bepaling weerstandsvermogen (WV). Ook gaat hij in op welke aandacht...

Deel dit via:
Lees meer

Hoe te komen tot een robuuste begroting

woensdag 30 juni 2021

De financiën van gemeenten staan al jaren erg onder druk door de grote tekorten in het sociaal domein en het sterk fluctuerende gemeentefonds. Ook het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds biedt geen zekerheden voor de toekomst. Daar komt de...

Deel dit via:
Lees meer

Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - II

maandag 7 juni 2021

In deel II over de paragraaf weerstandsvermogen bij provincies bespreekt Peter Boorsma de identificatie en inventarisatie.Met de identificatie wordt bedoeld hoe de provincie de risico’s onderkent; 'ziet'. Risico’s betreffen de onzekere toekomst: wat ...

Deel dit via:
Lees meer

FAMO actualititeiten

dinsdag 25 mei 2021

publicatie van de Raad Openbaar Bestuur (ROB)De grote opgaven van deze tijd - klimaat, wonen, economie, werk - worden steeds vaker door meer dan één overheidslaag opgepakt. Het lukt het Rijk vooralsnog niet om daarbij gelijkwaardig samen te werken...

Deel dit via:
Lees meer

Processcan rechtmatigheidsverantwoording

vrijdag 23 april 2021

Vanaf het boekjaar 2021 is niet de accountant, maar het college zelf verplicht de rechtmatigheid van het financieel handelen vast te stellen. Het vaststellen van de rechtmatigheid is geen makkelijke taak. Hoe kan het college de financiële...

Deel dit via:
Lees meer

Het succes van een van de meest productieve energiecooperaties van Nederland

woensdag 14 april 2021

Zoveel is intussen wel duidelijk: de transitie naar duurzame energie gaat niet vanzelf. Plannen voor zonneparken of windmolens stuiten nogal eens op weerstand. Voor gemeenten die worstelen met hun verduurzamingsambities kan een lokale...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek