Menu
Over Famo Partners Publicaties Jouw netwerk!

Partnerbeleid

FAMO werkt al jaren samen met diverse partners. Dit is voor de netwerk en kennisfunctie die de FAMO heeft van grote toegevoegde waarde.

Waarom?

 • Omdat we dé vakvereniging bedrijfsvoering zijn voor decentrale overheden (met name de kleinere gemeente) en willen bijdragen aan de professionalisering van overheidsprofessionals en willen bouwen aan waardevolle netwerken.
 • Samenwerking zorgt over en weer voor het verbreden van het netwerk, kennis delen, en aan slagkracht winnen.

Hoe?

 • De samenwerking levert voor beide partijen meerwaarde op.FAMO haalt actuele kennis en state of the art kennis binnen.
  Private partners kunnen hun zichtbaarheid vergroten en zich positioneren als kennispartner bij de relevante beslissers in de publieke sector.

Wat?

 • Gezamenlijk aanbieden van workshops, trainingen, intervisie bijeenkomsten.
 • Exposure en zichtbaarheid voor de partners bieden.
 • De uiteindelijke keuze, invulling en opzet van de bijeenkomst is verantwoordelijkheid van de FAMO. De FAMO is en blijft voor en door overheden, dit komt ook tot uiting in de organisatie van de bijeenkomsten.
 • De thema’s waarop de partners een bijdrage leveren ontstaan in samenspraak met de partners. Uiteindelijke programmering en agendering van de bijeenkomsten is vallen onder de verantwoordelijkheid van de FAMO.
 • Per bijeenkomst, activiteit, 1 eindverantwoordelijke. Goede ondersteuning vanuit het verenigingsbureau/de bestuursadviseur.

Partnership FAMO

Inhoudelijke samenwerking

 1. Meedenken over invulling van het programma van aangeboden activiteiten.
 2. U kunt een workshop of onderwerp aandragen waardoor u onder de vlag van de FAMO specifiek u kennis en expertise kunt delen, en kunt bijdragen aan de professionalisering van overheidsprofessionals. De FAMO draagt zorg voor de uitnodiging, locatie en faciliteiten*.

  Congressen en bijeenkomsten

 3. Voor 1 persoon gratis lidmaatschap.
 4. Gratis gebruik van de mogelijkheid met stand aanwezig te zijn op de twee circulaire bijeenkomsten.

  Website en nieuwsbrief

 5. Vermelding als partner op de website van de FAMO. Met link naar uw site en toelichting van 300 woorden.
 6. Inhoudelijke bijdrage in de nieuwsbrieven van de FAMO.
 7. Banner op de website.
 8. Banner en logo in de nieuwsbrieven.

Prijs voor de het partnership is €5.000,- excl. btw per jaar.

* De FAMO houdt het recht voor de workshops en artikelen af te wijzen wanneer de inhoud niet voldoende aansluit bij de doelgroep, of de kwaliteit onvoldoende is, of wanneer de commerciële doeleinden te veel de boventoon voeren.

Sluiten
X Zoek