Menu

Terugblik FAMO Najaarsbijeenkomst op 29 september 2017

donderdag 5 oktober 2017

Mens blijft robot de baas...
Op de FAMO Najaarsbijeenkomst presenteerde Robert Went, econoom bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de betekenis van digitalisering en robotica voor de toekomst van werk. De gevolgen zijn niet voorspelbaar. Banen zullen verdwijnen en veranderen. Maar er zullen ook nieuwe banen en taken voor in de plaats komen. Banen worden meer bundels van taken en robots -machines- zullen routinematig werk overnemen. Zijn advies: automatiseer om tijd vrij te maken voor andere taken en zet in op complementariteit: laat mensen met machines -robots- samenwerken in plaats van mens tegen machines. Gebruik het om je eigen functioneren te verbeteren en denk hierover na. Lees meer in het e-book De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk. Op @went1955 twittert Robert over economie en globalisering.

Controleverklaringen … Eén jaar later
Over de jaarrekening 2015 ontving slechts één op de twee gemeenten een goedkeurende controleverklaring. In 2014 kregen nog bijna alle gemeenten een goedkeurende verklaring. Hoe kan dat? BMC advies deed onderzoek naar controleverklaringen en verslagen van bevindingen van accountants. De meest voorkomende oorzaak voor een niet goedkeurende verklaring ligt in het sociaal domein.

ir. A.J. Bjorn Gossen, Senior adviseur bij BMC advies, nam ons mee in de stand van zaken één jaar later. Succesfactoren en leerpunten werden in een interactieve sessie in beeld gebracht. Zowel voor gemeenten, maar ook voor alle betrokkenen zoals zorgaanbieders, de SVB, de accountants en ministeries is het een leertraject. Gossen adviseert accountants om in de huid te kruipen van de zorgaanbieder, het contract centraal te stellen en te monitoren. Zo kom je stap voor stap naar een betere administratieve beheersing, betere verantwoording en een soepelere accountantscontrole.

Meer weten? Lees het Eindrapport BMC Controlebevindingen gemeentelijke jaarstukken of bekijk de presentatie van Bjorn Gossen.

Gemeentefonds en regeerakkoord
Helaas was er op 29 september nog geen regeerakkoord. Daarom lichtte Teun Eikelboom in het kort de Miljoenennota, de septembercirculaire, formatie 2017 en de verantwoording toe. Lees meer hierover in het uitgebreide verslag of bekijk de presentatie van Teun Eikelboom, Hoofd Financiële regelgeving en toezicht bij Ministerie van BZK.

Afscheid Marco Kramer
Marco Kramer heeft vele jaren met veel plezier de verslagen van de diverse lezingen geschreven. Als dank voor zijn inzet ontving Marco een presentje en een mooie bos bloemen.

De presentaties van de FAMO Najaarsbijeenkomst op 29 september 2017:

Presentatie Najaarsbijeenkomst Robert Went
Presentatie Najaarsbijeenkomst Bjorn Gossen
Presentatie Najaarsbijeenkomst Teun EikelboomDe presentatie van Robbert Verkuijlen (VNG) volgt spoedig.

Verslagen

Verslag Robert Went
Verslag Bjorn Gossen
Verslag Teun Eikelboom
Het verslag van Robbert Verkuijlen (VNG) volgt spoedig.

De verslagen van de diverse lezingen zijn geschreven door Marco Kramer.

Fotoverslag

Congrestas

BDO

Profiel


Public Search

Infomercial


Klik op bovenstaande congrestassen voor digitaal informatiemateriaal!

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek