Terugblik FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën 2022

maandag 13 juni 2022

Op vrijdag 10 juni jongstleden vond de FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën plaats bij het Van der Valk hotel in Breukelen. Ook kon men digitaal deelnemen aan de bijeenkomst. Het thema ''Begroten met zekere onzekerheden – handvatten voor de...

Deel dit via:
Lees meer

Terugblik op de Regiodagen Gemeentefinanciën 2022

vrijdag 3 juni 2022

Op 17, 18 en 23 mei jl. hebben de Regiodagen Gemeentefinanciën plaatsgevonden in respectievelijk Zwolle, ’s-Hertogenbosch en Utrecht.Een korte compilatievideo is terug te kijken op regiodagengemeentefinancien.nl, tevens vind je daar ook de diverse...

Deel dit via:
Lees meer

Voorjaarsnota Rijk: hoger accres, maar slechts incidentele middelen voor de jeugdzorg

vrijdag 27 mei 2022

Partnerbijdrage BMCVoorjaarsnota als voorbode voor de meicirculaireOp vrijdag 20 mei presenteerde het kabinet de Voorjaarsnota. Daarin staat een bijstelling van het beeld van de rijksfinanciën; niet alleen voor dit jaar, maar ook voor de komende...

Deel dit via:
Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording en -verklaring voor gemeenten

maandag 23 mei 2022

Partnerbijdrage HofmeierIn 2022 is het zover: het Rijk heeft bepaald dat alle colleges van burgemeester en wethouders vanaf het boekjaar 2021 zélf verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring. Nu is het nog de (externe)...

Deel dit via:
Lees meer

Leergang Interne Auditor VIC start 13 juni

woensdag 18 mei 2022

Partnerbijdrage Segment Vanaf boekjaar 2022 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan het algemeen bestuur rapporteren. De...

Deel dit via:
Lees meer

Bepaling van het weerstandsvermogen

zaterdag 30 april 2022

Na de invoering van de 3-decentralisaties in 2015 is er sprake van oplopende kosten bij de gemeenten. De druk op de begroting is toegenomen en de afgelopen jaren is dit niet minder geworden. Onvoorspelbare uitgaven in het kader van Corona maar ook...

Deel dit via:
Lees meer

Vragenlijst 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

zaterdag 30 april 2022

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om...

Deel dit via:
Lees meer

Heeft jouw organisatie al een frauderisicoanalyse gemaakt?

zaterdag 30 april 2022

Vanaf dit jaar zijn accountants verplicht om in hun controleverklaring te rapporteren over fraude en continuïteit. Daarnaast is het hebben van een fraude analyse noodzakelijk als het gaat om de rechtmatigheidsverantwoording (misbruik en oneigenlijk...

Deel dit via:
Lees meer

Horizontale verantwoording

zondag 24 april 2022

In opdracht van de ministeries van BZK en VWS doet BMC onderzoek naar Horizontale verantwoording. Het is de bedoeling dat BMC rond de zomer adviseert wat ervoor nodig is om Horizontale verantwoording in het sociaal domein te laten werken. De...

Deel dit via:
Lees meer

8 tips voor de Jaarrekening

woensdag 13 april 2022

Vooral de afdeling Finance werkt aan de jaarrekening. De accountant controleert, maar de controller is verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid. Op afstand blijven is dan ook een no go. Als controller moet u bovenop het opstel- en controleproces...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer