Tekorten in het jeugdbudget

vrijdag 30 augustus 2019

Vanaf het moment van de decentralisaties in 2015 worstelen Nederlandse gemeenten met hun jeugdbudget. De verantwoordelijkheid van de taken (zorg, werk en jeugdhulp) verplaatste van het Rijk naar de gemeenten. Dit ging niet zonder slag of stoot...

Deel dit via:
Lees meer

Gezamenlijke Nederlandse gemeenten leveren in 2018 € 200 miljoen in

woensdag 28 augustus 2019

Eind vorige maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de (voorlopige) gegevens over de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten over 2018. Inmiddels zijn de gegevens bekend van 365 van de 380 gemeenten, zodat een duidelijk...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen op subsidiegebied

woensdag 28 augustus 2019

De laatste jaren doen zich op het gebied van subsidierecht en -beleid verschillende nieuwe ontwikkelingen voor. Overheden, ook gemeenten, maken steeds vaker gebruik van het privaatrecht. Financiering van voorzieningen vindt bijvoorbeeld plaats door...

Deel dit via:
Lees meer

Strategisch risicomanagement

woensdag 14 augustus 2019

Het risicoprofiel van gemeenten is behoorlijk dynamisch te noemen. Wat is risicomanagement? Hoe ziet het proces er uit? En, hoe zet u risicomanagement daadwerkelijk op de kaart in uw organisatie? De meeste gemeenten zijn al in meer of mindere mate...

Deel dit via:
Lees meer

Doorgroeien naar business controller

woensdag 14 augustus 2019

Als financieel ambtenaar bij een lokale overheid is het van belang om soepel en slim te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In het complexe speelveld van de lokale overheden en gemeentefinanciën moet u snel kunnen schakelen tussen het algemeen ...

Deel dit via:
Lees meer

Werksessie financieel dialoogmodel Omgevingswet

maandag 29 juli 2019

Speciaal voor gemeenten die met het financieel dialoogmodel aan de slag zijn en tegen specifieke vraagstukken aanlopen, organiseert de VNG op 5 september een werksessie. Loopt u vast bij het invullen van het model of wilt u met experts...

Deel dit via:
Lees meer

Shortlist kandidaten Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2019 bekend

donderdag 18 juli 2019

Den Haag, 18 juli 2019 - De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2019 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn vijf overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Het was een moeilijke...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie over Jeugdzorg

vrijdag 12 juli 2019

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties brengt regelmatig een nieuwsbrief uit over het brede terrein van financieel interbestuurlijke informatie.

Deel dit via:
Lees meer

Gemeenten gezocht voor proeftuinen Wet open overheid

woensdag 10 juli 2019

De Wet open overheid (Woo) is een initiatiefwet uit 2012, die beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren...

Deel dit via:
Lees meer

Save the date voor de FAMO regiocarrousels

maandag 24 juni 2019

De FAMO komt naar u toe met 3 thema's op 3 locacties in Nederland. Op dit moment zijn we nog volop bezig met de invulling van het programma. Noteer de data alvast in uw agenda en houd onze webpagina met bijeenkomsten in de gaten.

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer