Segment introduceert Leergang Intern Auditor VIC

donderdag 17 september 2020

De interne auditor binnen de gemeente wordt belangrijker. Vanaf boekjaar 2021 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan...

Deel dit via:
Lees meer

Septembercirculaire: 300 miljoen voor de Jeugdzorg in 2022

woensdag 16 september 2020

Waar de afgelopen jaren de septembercirculaire, die op Prinsjesdag verschenen, goed waren voor een stevige bijstelling van het begrotingsbeeld voor de komende jaren, vertoont deze septembercirculaire weinige grote verrassingen. Dat heeft alles te...

Deel dit via:
Lees meer

Rechtmatigheidsverantwoording en -verklaring voor gemeenten

maandag 14 september 2020

In 2022 is het zover: het Rijk heeft bepaald dat alle colleges van burgemeester en wethouders vanaf het boekjaar 2021 zélf verantwoordelijk zijn voor de afgifte van de rechtmatigheidsverklaring. Nu is het nog de (externe) accountant die controleert...

Deel dit via:
Lees meer

Publicatie onderzoek Detacheringsfaciliteit Participatiewet

donderdag 27 augustus 2020

Adlasz heeft de afgelopen twee jaar praktijkonderzoek gedaan naar de toepassing van de Participatiewet waar het gaat om het realiseren van de vastgestelde loonwaarde. De Participatiewet is erop gericht het arbeidsvermogen van de doelgroep zoveel...

Deel dit via:
Lees meer

Breng de scenario’s van de impact van het coronavirus voor uw gemeente in kaart!

maandag 24 augustus 2020

Gemeenten zijn verplicht om in de jaarrekening en het jaarverslag de gevolgen van de Coronacrisis op te nemen. Het gaat dan om de gevolgen voor 2020 en volgende jaren. Daarvoor is het handig op korte termijn een interne analyse te maken. Hofmeier wil...

Deel dit via:
Lees meer

Schuldenproblematiek door de coronacrisis

donderdag 20 augustus 2020

Nu de economie als gevolg van de coronacrisis krimpt verliezen steeds meer mensen hun baan en neemt het aantal mensen in de bijstand weer toe. Het aantal mensen met schulden zal daardoor naar verwachting ook toenemen. Gemeenten zien op dit moment een...

Deel dit via:
Lees meer

Whitepaper: Welke lessen trekt uw publieke organisatie uit de coronacrisis?

dinsdag 4 augustus 2020

Corona heeft het belang van de publieke sector in ons land onderstreept. Op de korte termijn hebben diverse publieke organisaties – in medische dan wel economische zin – hun maatschappelijke waarde bewezen. En wat meer is: onder druk van de...

Deel dit via:
Lees meer

BMC introduceert opleidingscentrum voor professionals in de publieke sector

maandag 27 juli 2020

BMC, adviesbureau in het publieke domein, introduceert een nieuw opleidingscentrum voor professionals in de publieke sector. In de gehele sector zijn veel ontwikkelingen gaande, die vragen om nieuwe vaardigheden, het aanscherpen van kennis en een...

Deel dit via:
Lees meer

Shortlist kandidaten Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 bekend

woensdag 22 juli 2020

Den Haag, 22 juli 2020 - De shortlist kandidaten van de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2020 zijn bekend! Uit alle inzendingen zijn zes overheidsmanagers geselecteerd voor de tweede ronde: de jurygesprekken. ‘Opnieuw waren er veel sterke...

Deel dit via:
Lees meer

Wil jij meedenken met het nieuwe activiteitenprogramma van FAMO?

dinsdag 30 juni 2020

Het bestuur van de FAMO is zich aan het voorbereiden op het programma van de FAMO voor de 2e helft van 2020. We hebben een conceptprogramma opgesteld waarin we actuele thema’s hebben opgenomen en interessante sprekers hebben benaderd. Aangezien we...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer