Leergang Financiën bij de lokale Overheid

zaterdag 26 maart 2022

De manier van werken bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling is anders dan in het bedrijfsleven. De besluitvorming is anders, wet- en regelgeving verschilt en ga zo maar door. Het is best een uitdaging om op een snelle manier de benodigde...

Deel dit via:
Lees meer

Actualiteiten uit het Sociaal Domein

zaterdag 26 maart 2022

Op grond van de Participatiewet zijn gemeenten verplicht om de identiteit van de inwoner die een uitkering aanvraagt te controleren aan de hand van een officieel en geldig identiteitsbewijs. Onlangs is hierover een vraag gesteld aan de commissie BBV,...

Deel dit via:
Lees meer

Hoe zijn de Rechtmatigheidsverantwoording – Three Lines Model – Organisatieontwikkeling
aan elkaar verbonden?

zaterdag 26 maart 2022

Hoewel de kogel nog niet definitief door de spreekwoordelijke kerk is, wordt de rechtmatigheidsverantwoording vanaf het verantwoordingsjaar 2022 een feit. De algemene verwachting is dat geen sprake is van nog verdere uitstel. De voorbereidingen zijn ...

Deel dit via:
Lees meer

Leergang ‘Financiën bij de lokale overheid’

zondag 27 februari 2022

De manier van werken bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling is anders dan in het bedrijfsleven. De besluitvorming is anders, wet- en regelgeving verschilt en ga zo maar door. Het is best een uitdaging om op een snelle manier de benodigde...

Deel dit via:
Lees meer

Warmtetransitie heeft publieke investeringen nodig, geen miljarden subsidies

vrijdag 25 februari 2022

Minimaal een kwart van alle huishoudens is in 2050 aangesloten op een warmtenet, verwacht het kabinet. Op dit moment is slechts 6% van de huishoudens aangesloten op een warmtenet. Er moet dus haast worden gemaakt. De uitrol van warmtenetten komt...

Deel dit via:
Lees meer

De controller bestaat niet

vrijdag 25 februari 2022

Er wordt veel gesproken en geschreven over de rol van de controller. Maar bestaat dé controller eigenlijk wel? In 2007 zei onze koningin Máxima in een toespraak dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat, omdat Nederland te veelzijdig is om in één...

Deel dit via:
Lees meer

Op alles is te bezuinigen

dinsdag 15 februari 2022

Op vrijdag 4 februari verzorgde Arie Teeuw een webinar voor FAMO-leden over het thema ‘succesvol bezuinigen bij gemeenten’. Arie Teeuw is een man met ruime ervaring binnen het financiële deel van de lokale overheid: sinds 1985 heeft hij voor 62...

Deel dit via:
Lees meer

Cor Derijck benoemd tot erelid van FAMO

vrijdag 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari is FAMO-lid Cor Derijck door de algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de FAMO. Cor werd voorgedragen door het bestuur vanwege zijn bijzondere verdiensten en langdurige inzet voor de vereniging. Afgelopen jaar trad hij...

Deel dit via:
Lees meer

Decembercirculaire schetst contouren van toekomst, invulling pas definitief bij meicirculaire

maandag 31 januari 2022

Decembercirculaire schetst contouren van toekomst, invulling pas definitief bij meicirculaire Webinar of decembercirculaire en actuele ontwikkelingen gemeentefinanciën Op vrijdag 14 januari verzorgden Marianne van den Berg (ministerie BZK) en Jan van...

Deel dit via:
Lees meer

Startnota Rijk bevestigt eerdere analyse BMC: grotere onzekerheden op langere termijn

dinsdag 25 januari 2022

Op 10 januari 2022 heeft het Rijk de zogenoemde startnota gepresenteerd. Deze nota vormt de financiële uitwerking van het regeerakkoord. Gemeenten kunnen deze meer uitgewerkte informatie gebruiken bij het opstellen van de raadsprogramma’s en...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer