Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024

donderdag 20 oktober 2022

Aankomende donderdag publiceert de IBD het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten 2023-2024. In dit tweejaarlijkse beeld beschrijft de IBD de actuele dreiging, de risico’s die gemeenten lopen en de manier waarop de gemeente haar...

Deel dit via:
Lees meer

Terugblik FAMO Webinar Septembercirculaire

vrijdag 14 oktober 2022

Beste FAMO-leden,Afgelopen vrijdag 7 oktober heeft de FAMO najaarsbijeenkomst Webinar over de septembercirculaire plaatsgevonden. Zowel Jan van der Lei van de VNG als Marianne van den Berg van BZK hebben informatie en inzichten gedeeld over de...

Deel dit via:
Lees meer

De nieuwe FAMO Community is live!

maandag 10 oktober 2022

Beste FAMO-leden,De nieuwe FAMO Community is live! In deze digitale omgeving kunnen FAMO-leden informatie delen en raadplegen, verbinding maken met andere FAMO-leden en discussiëren over relevante onderwerpen. Er is net een email verstuurd waarin...

Deel dit via:
Lees meer

Zesde week van Grip op informatie

vrijdag 7 oktober 2022

‘Van donderdag 3 tot en met donderdag 10 november 2022 organiseert VNG Realisatie weer samen met een groot aantal gemeenten en andere overheidsorganisaties de Zesde Week van Grip op Informatie. Een week met 17 activiteiten en meer dan 50 sprekers. De...

Deel dit via:
Lees meer

Septembercirculaire: stabieler begrotingsbeeld voor gemeenten

donderdag 29 september 2022

Gemeenten weten al sinds afgelopen voorjaar dat ze een hogere uitkering krijgen uit het gemeentefonds. Dat komt omdat het kabinet Rutte IV in de jaren tot en met 2025 meer geld uitgeeft. In vergelijking met de bedragen uit de meicirculaire krijgen...

Deel dit via:
Lees meer

Op zoek naar een inhuis training financiën?

donderdag 29 september 2022

Ben je als leidinggevende op zoek naar een training of opleidingsprogramma op het gebied van financiën voor jouw organisatie? Een advies- of ontwikkeltraject dat zich specifiek richt op jullie medewerkers? Segment heeft jarenlange ervaring met het...

Deel dit via:
Lees meer

Oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd overleden

dinsdag 13 september 2022

Wij zijn bedroefd te moeten mededelen dat op 11 augustus 2022 onze oud voorzitter Martinus Marinus Maria Voogd is overleden. Martinus was officier in de Orde van Oranje Nassau, ereburger van de gemeente Waalwijk en geëerd met de Melvis Jones...

Deel dit via:
Lees meer

Eerste stappen CAO Gemeenten 2023 gezet; welke loonontwikkeling opnemen in begroting 2023?

vrijdag 26 augustus 2022

Met de presentatie van de concept arbeidsvoorwaardennota en het ophalen van de wensen van gemeenteambtenaren zijn de eerste stappen voor een nieuwe gemeente CAO gezet. De onderhandelingen voor de CAO gemeenten 2023 starten na half september met als...

Deel dit via:
Lees meer

Jaarrekening 2021: Gemeenten €1,8 miljard in de plus

vrijdag 26 augustus 2022

Aanhoudende zorgen over het perspectief op langere termijnHet CBS publiceerde vorige maand de voorlopige cijfers van de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten. De meeste gemeenten laten over het afgelopen jaar “zwarte cijfers” zien. Het eigen...

Deel dit via:
Lees meer

Afspraken VNG, Rijk en IPO over raming stelposten Jeugd in meerjarenraming

vrijdag 26 augustus 2022

Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%.Daarnaast is een...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer