Omgevingswet: ga nu aan de slag met het omgevingsplan!

vrijdag 29 maart 2019

De binnenstad van Utrecht is volop in ontwikkeling. Eén van de grootste projecten is de verbouwing van Utrecht Centraal Station. Waar het station ooit gebouwd was voor 35 miljoen reizigers per jaar, maken naar verwachting 100 miljoen reizigers...

Deel dit via:
Lees meer

Dilemma's binnen de ambtelijke fusies prominent aanwezig

dinsdag 26 maart 2019

De ronde tafelbijeenkomst die 20 maart jl. in samenwerking met onze partner Berenschot werd georganiseerd, heeft de deelnemers en ons geleerd dat de dilemma's binnen de ambtelijke fusies prominent aanwezig zijn maar ook dat ze per samenwerking kunnen...

Deel dit via:
Lees meer

Succesvolle leerkring Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

dinsdag 26 maart 2019

De tweede leerkring Bedrijfsvoering in het sociaal domein die op 1 maart jl. bij onze partner Berenschot plaatsvond, stond in het teken van Datascience in het Sociaal Domein. De bijeenkomst was goed voorbereid en de presentaties werden enthousiast...

Deel dit via:
Lees meer

De vitale gemeente

vrijdag 8 maart 2019

Het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers is voor veel gemeenten een belangrijke ambitie. Zeker in deze turbulente tijden van hoge werkdruk, digitalisering, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt.

Deel dit via:
Lees meer

Algemene uitkering van gemeenten wordt opnieuw verdeeld

vrijdag 8 maart 2019

Het Rijk en gemeenten werken toe naar een herziening van de algemene uitkering per 2021. Nadruk hierbij ligt op de verdeelmodellen in het sociaal domein. De uitkomsten van de herziening hebben financiële gevolgen voor alle gemeenten. Op dit moment...

Deel dit via:
Lees meer

FAMO-leden meest geïnteresseerd in financiële onderwerpen

vrijdag 8 maart 2019

FAMO-leden werken vooral bij gemeenten in een financiële functie en zijn het meest geïnteresseerd in inhoudelijke bijeenkomsten met financiële onderwerpen die aan het eind van de week ’s middags plaatsvinden. In één zin is dit de uitkomst van de...

Deel dit via:
Lees meer

Prestatiesturing en Partnerships

vrijdag 8 maart 2019

Publieke en maatschappelijke organisaties zijn enorm aan verandering onderhevig. Ze worden overspoeld met een diversiteit aan actualiteiten zoals wijzigende werkvelden en (maatschappelijke) verantwoordelijkheden rond jeugdzorg en maatschappelijke...

Deel dit via:
Lees meer

Highlights uit de Taskforce Samen Organiseren

dinsdag 5 maart 2019

Elke maand bespreekt de taskforce nieuwe onderwerpen of initiatieven en beoordeelt in hoeverre deze zich lenen voor gezamenlijk georganiseerde initiatieven. In dit bericht leest u de Highlights uit de vergadering op 1 februari 2019 van de Taskforce...

Deel dit via:
Lees meer

CBS start pilot vernieuwde Iv3-methodiek

dinsdag 5 maart 2019

Financiële gegevens van decentrale overheden worden al geruime tijd uitgevraagd middels de bekende Iv3-matrix. In opdracht van het Ministerie van BZK start het CBS een pilot om te onderzoeken of en hoe deze gegevensverzameling anders en beter...

Deel dit via:
Lees meer

Financiële positie gemeenten onder druk

donderdag 28 februari 2019

Nederlandse gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen. De gemiddelde solvabiliteit, het financiële kengetal voor de mate waarin gemeenten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, ging als gevolg van de recessie van...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer