Slechte financiële positie gemeenten

zaterdag 30 januari 2021

'De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd'. Dit statement van minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vat in één zin de financiële positie...

Deel dit via:
Lees meer

‘Durf te kijken naar creatieve oplossingen’

donderdag 28 januari 2021

Het sociaal domein blijft volop in het nieuws. De kosten stijgen en budgetten stijgen onvoldoende mee. Hierdoor blijft de opgave onveranderd groot. Segment biedt diverse cursussen en trainingen aan. Daaronder cursussen die gemeenten meer grip geven...

Deel dit via:
Lees meer

Samenwerking tussen organisaties gaat niet vanzelf

dinsdag 19 januari 2021

De maatschappelijke opgaven van de eenentwintigste eeuw zijn dusdanig groot dat de overheid deze alleen samen met anderen kan aanpakken. Hoe? Door als netwerkregisseur te gaan werken. Download gratis de whitepaper.Download de whitepaperWaar de...

Deel dit via:
Lees meer

Formatie: Kans op uitstel herijking gemeentefonds

maandag 11 januari 2021

Naar aanleiding van de presentatie van Ministerie van BZK over de december circulaire en het gemeentefonds tijdens het FAMO webinar van 8 januari jl., schreef Yolanda de Koster onderstaand artikel voor Binnenlandsbestuur.

Deel dit via:
Lees meer

Onderzoek naar invoering eigen bijdrage jeugdhulp

vrijdag 8 januari 2021

Naar aanleiding van het FAMO webinar op 8 januari jl. over financiële tekorten in de jeugdzorg, schreef Yolanda de Koster onderstaand artikel voor Binnenlandsbestuur.

Deel dit via:
Lees meer

Fijne feestdagen en blijf gezond!

dinsdag 22 december 2020

Wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen bedenken dat we digitale kerstborrels zouden houden? En toch is dat vrijwel de enige manier om elkaar dit jaar een fijne kerst toe te wensen. Gelukkig raken we er steeds meer aan gewend. Dit geldt ook voor de ...

Deel dit via:
Lees meer

Werken aan innovatie

maandag 21 december 2020

Hoe moet een gemeente werken aan innovatie om de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan op te vangen? Waar liggen de kansen en mogelijkheden? En wat moeten we anders doen? Met een serie van 9 gratis inspiratiesessies helpen we gemeenten op weg. ...

Deel dit via:
Lees meer

Snel zicht op de financiële flexibiliteit van uw begroting

maandag 21 december 2020

De omgeving van het lokaal bestuur is volop in ontwikkeling. De decentralisatie-tendens beperkt zich niet langer alleen tot het sociaal domein. De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten breiden zich steeds verder uit. Ook op het financiële vlak...

Deel dit via:
Lees meer

Corona | gevolgen voor de Jaarrekening

maandag 21 december 2020

Wegens succes herhaald! We hebben al een flinke tijd te maken met de crisis rondom het COVID-19 virus. Dit heeft een enorme impact op onze samenleving. Niet alleen op het vlak van volksgezondheid maar ook op andere aspecten van het leven. De economie...

Deel dit via:
Lees meer

Begroting 2021: Gemeenten teren een miljard in op eigen vermogen

donderdag 10 december 2020

Ondanks het feit dat de algemene uitkering in 2021 nog steeds hoger is dan in 2020 en dat de woonlasten met meer dan de inflatie stijgen, denken de Nederlandse gemeenten in 2021 voor ruim €1 miljard in te gaan teren op hun eigen vermogen. Dat is de...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer