Menu

Zienswijze op begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen: (on)zin?

woensdag 13 juni 2018

Een terugkerend onderwerp van gesprek in menig raadsvergadering: grip op gemeenschappelijke regelingen.
Met het verder buiten de deur zetten van taken en het meer en meer toewerken naar regiegemeenten is dit een onderwerp dat zeker de komende jaren nog vaak terug zal blijven komen. - Segment

Hoeveel grip hebben we nu eigenlijk op onze gemeenschappelijke regelingen?

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt overheidsinstanties diverse handvatten om grip te houden op, en sturing te geven aan onze regelingen. Eén van deze instrumenten betreft het indienen van een zienswijze op de begroting en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling. Het indienen van zo’n zienswijze wordt bij regeling in enkele gevallen ook voor de jaarrekening ingesteld.

Maar wat kúnnen we met zo’n zienswijze?

Meestal is het aan beleidsmedewerkers om een dergelijke zienswijze, samen met financieel medewerkers, op te stellen. Een klus die voor veel medewerkers nog wel eens tot vragen leidt. Want waar moet je nu op letten? Hoeveel kun je nog bereiken met zo’n zienswijze? Naast deze vragen is vaak de belangrijkste vraag nog: “Waar haal ik de tijd vandaan?” Sommige gemeenschappelijke regelingen maken namelijk de prachtigste boekwerken. Mooi, maar helaas niet eenvoudig te doorgronden.

In de cursus ‘ Zienswijze op gemeenschappelijke regelingen’ gaan we niet alleen in op hoe je dergelijke boekwerken binnen 15 minuten al kunt doorgronden, maar kijken we ook breder naar het vraagstuk ‘grip’.

Want hoeveel greep heb jíj nu eigenlijk?

Petra Krom - docent bij Segment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek