Menu

Whitepaper: Welke lessen trekt uw publieke organisatie uit de coronacrisis?

dinsdag 4 augustus 2020
BDO logo

Corona heeft het belang van de publieke sector in ons land onderstreept. Op de korte termijn hebben diverse publieke organisaties – in medische dan wel economische zin – hun maatschappelijke waarde bewezen. En wat meer is: onder druk van de coronacrisis bleken traditionele barrières voor samenwerking en vernieuwing plotseling verleden tijd.

Maar gemeenten, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties, zijn – in verschillende mate – ook allemaal zelf geraakt door het virus. De culturele sector heeft enorme klappen gekregen. Goede doelen moeten op zoek naar nieuwe manieren om donateurs te bereiken, terwijl menig gemeente die voordat corona uitbrak al zuchtte onder de financiële last van het sociaal domein, de komende jaren diep in de reserves zal moeten tasten.

En er zijn nog veel vragen te beantwoorden. De disruptie die corona heet, heeft de wereld zoals we die kennen door elkaar geschud en in onzekerheid gebracht. Ons perspectief op de samenleving is erdoor veranderd. Business as usual bestaat niet meer; we moeten op zoek naar ‘het nieuwe normaal’. Publieke organisaties staan voor de opdracht om na te denken over de vraag hoe die nieuwe werkelijkheid er voor hen uit gaat zien en wat hun rol daarin zal zijn.

Disruptie-analyse

Die vragen beantwoorden, begint bij een disruptie-analyse. Door de pandemie en de reactie daarop zijn er het afgelopen half jaar in uw organisatie enorm veel lessen geleerd. Als u niet op die lessen reflecteert, gaan de meesten verloren. Daarom is het zaak om te analyseren hoe de pandemie uw organisatie heeft geraakt en hoe uw organisatie op de pandemie heeft gereageerd. Daarmee verschaft u bewustzijn over de staat waar de organisatie in verkeert.

Vervolgens kunt u op zoek naar nieuw perspectief. Daartoe zult u een aantal andere vragen moeten beantwoorden, met name over de maatschappelijke waarde die uw organisatie verschaft; de maatschappelijke waardeketen waarin ze opereert en de mate waarin in beide veranderingen in zijn opgetreden.

Tijdens deze zoektocht naar nieuw maatschappelijk perspectief zullen vier organisatorische dimensies een belangrijke rol spelen. Het zijn de dimensies die bepalen in welke mate uw organisatie in staat zal zijn om relevant te zijn in de post-corona wereld.

Bent u geïnteresseerd in het maken van deze analyse? Wilt u de vier bepalende organisatorische dimensies leren kennen? Download dan ons visiepaper ‘Op zoek naar maatschappelijke relevantie in een postcorona wereld’.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Partnerbijdrage

BDO logo
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek