Menu

Vragenlijst 'Het recht op ambtelijk vakmanschap'

zaterdag 30 april 2022

Ben je rijksambtenaar? Doe mee aan de enquête over het recht op ambtelijk vakmanschap!

Stichting Beroepseer voert een onderzoek uit naar het recht op ambtelijk vakmanschap, in opdracht van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk). De centrale vraag van het onderzoek luidt: Welke voorzieningen zijn er nodig om ambtelijk vakmanschap in de praktijk te ontwikkelen en beschermen?

Om deze vraag te beantwoorden is jouw input als rijksambtenaar is heel belangrijk. Wij nodigen je daarom van harte uit om de enquête in vullen. De resultaten zijn een belangrijke bouwsteen voor de publicatie 'Het recht op ambtelijk vakmanschap' dat in het najaar verschijnt. Deze publicatie bevat concrete adviezen over wat er nodig is om het recht op ambtelijk vakmanschap te ontwikkelen en versterken.

Ben je rijksambtenaar werkzaam in uitvoering, beleid of toezicht? Doe mee en deel jouw perspectief op je vakmanschap en wat er nodig is om dat te ontwikkelen en versterken.

Via deze link kan je de vragenlijst invullen (kost je ongeveer 15 minuten).

Over het onderzoek

Met het project Het recht op ambtelijk vakmanschap wil Stichting Beroepseer, samen met het A+O Fonds Rijk en de CMHF, advies uitbrengen over wat er nodig is om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar duurzaam te versterken. Dat is nodig om werk te maken van het herstel van het gezag van en vertrouwen in de overheid. De publicatie zal concrete adviezen bevatten over hoe de nieuwe normatieve infrastructuur, inclusief een mogelijke ambtelijke code, er in de praktijk uit moet komen te zien. De beoogde publicatie moet een advies geven over hoe de nieuwe infrastructuur concreet kan worden gerealiseerd binnen publieke organisaties. Dat advies zal in ieder geval bestaan uit twee onderdelen:

1. De inzet van formele middelen. Zoals een ambtelijke code of een ambtelijk statuut

2. Interventies die zijn gericht op een cultuuromslag met betrekking tot ambtelijk vakmanschap (en daarmee feitelijke veranderingen), zoals een Programma Ambtelijk Vakmanschap dat structureel zorgdraagt voor de borging en ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap in iedere publieke organisatie.

De centrale vraag van het project zal onderzocht worden aan de hand van literatuuronderzoek, gastbijdragen van deskundigen uit wetenschap en praktijk, interviews met deskundigen uit wetenschap en praktijk, focusgroepen met ambtenaren (kwalitatief onderzoek) en een vragenlijstonderzoek (kwantitatief onderzoek).

Eerdere blogs over dit project

• Begin dit jaar hebben we, als onderdeel van dit project, een drietal focusgroepen georganiseerd, waarin rijksambtenaren hun ervaringen en ideeën konden delen. https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/36859/

• Project Recht op ambtelijk vakmanschap van start. https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/gestart-onderzoek-naar-het-recht-op-ambtelijk-vakmanschap/

Resulaten enquête

De resultaten zullen worden gepubliceerd in een boek dat Stichting Beroepseer in de tweede helft van 2022 zal uitbrengen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Heeft u vragen over de enquête, neem dan contact op met Corné van der Meulen van Stichting Beroepseer via: c.vandermeulen@beroepseer.nl

Naamloos
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek