Menu

Voorwoord Adlasz voor de slimme gemeente

donderdag 8 februari 2018

De eisen in het kader van de verantwoording worden steeds complexer

Nooit was het werken voor de lokale overheid interessanter dan op dit moment. Nooit was het ingewikkelder! De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Van bestuurders en medewerkers wordt gevraagd om daarop in te spelen. In veel gemeenten worden initiatieven van inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd. Co-creatie en samenspel vergen een andere houding en cultuur. Daarbij moet soms van gebaande paden worden afgeweken en dienen grenzen bewust te worden opgezocht. Creatieve oplossingen zijn nodig om antwoorden te dichten op deze nieuwe vraagstukken.

Samenwerkende gemeenten

Gemeenten zoeken om deze reden in toenemende mate de samenwerking op, zowel met omliggende gemeenten alsook met andere partners. Dit stelt overigens wel eisen aan de wijze waarop de governance is vormgegeven. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de eisen in het kader van de verantwoording steeds complexer worden. Vanuit de accountant zijn de richtlijnen de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt. Ook op het terrein van de privacy en informatiebeveiliging is dit aan de orde. Daarnaast zien we het landschap steeds politieker worden. Men schiet snel in de regelrefelex, en wil vooral voorkomen dat fouten gemaakt kunnen worden.

Risicobeheersing is essentieel

Beheersing van risico’s is essentieel, maar moet in voldoende balans gebracht worden met ruimte om tot oplossingen te kunnen komen. Dit wordt de uitdaging van de toekomst! De komst van het sociaal domein en omgevingswet vragen dit van gemeenten. Hoe komen we tot een creatieve meedenkende overheid, terwijl we de risico’s goed in beeld houden en weten te managen?

Leer van elkaar!

In de ‘adslasz voor de slimme gemeente’ treft u interessante bijdragen van verschillende auteurs over het omgaan en beheersen van risico’s. Namens de FAMO heb ik daar als partner een bijdrage aan mogen leveren. Het is belangrijk om vooral niet zelf het wiel uit te vinden, maar te leren van elkaar.


Astrid van de Klift
Vice-voorzitter FAMO

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek