Menu

Treasury; follow the money - 2018

maandag 10 december 2018

“In de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) staat de treasuryfunctie centraal en is de treasuryparagraaf zowel bij de begroting als bij het jaarverslag verplicht gesteld. De gemeenteraad heeft het treasurystatuut vastgesteld. Hierin zijn de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van wijziging van de wet Fido, de RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) en de Wet Verplicht schatkistbankieren verwerkt.” - Dave de Held, Segment

Zomaar een willekeurige tekst van de website van een willekeurige gemeente. Naast de wettelijke verplichtingen kan een goede uitoefening van de treasury-functie zoveel meer betekenen voor een gemeente of ander publiek orgaan.

In onze training Treasury verdiepen we ons daarom in twee dagen in onderwerpen als kas- en portefeuillebeheer, rente en kredietrisico. Dit doen we naar aanleiding van de treasurystatuten en het treasury jaarplan, de liquiditeitsprognose, de kaspositie en de leningenportefeuille van jouw gemeente en we gebruiken daarbij actieve werkvormen.

Verder is er ruimte om met elkaar te filosoferen over wat de actualiteiten betekenen voor de geld- en kapitaalmarkt en voor de renteontwikkeling. Door middel van scenariodenken ben je in staat een goed advies neer te leggen over wat het effect is van een hogere of lagere rente in de toekomst op de leningenportefeuille en daarmee op de begroting en de financiële situatie van de gemeente. Tenslotte zullen we ingaan op de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.


Neem gerust contact met ons op voor uitgebreide informatie over deze training en de mogelijkheden die Segment bijvoorbeeld ook in huis biedt. Bel 033 -434 50 80 of mail segment@segment.nl

Auteur: Dave de Held – Treasurer gemeente Capelle aan den IJssel en trainer bij Segment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek