Menu

Tijd om actief te worden

donderdag 20 december 2018

Er is werk aan de winkel, er moeten zaken veranderen!

Uit de FAMO ronde tafelsessies van 15 november jl. kwam naar voren dat goed gebruik van data cruciaal is om meer grip te krijgen op de uitvoering en de beleidspraktijk in het sociaal domein. De techniek is hierbij niet het probleem, maar de mens. Hoewel beleidsmedewerkers zich ervan bewust zijn wat data betekenen in de besluitvorming, missen zij vaak de kwaliteiten om deze door te vertalen in het beleid. Daarin herkennen we een gezamenlijk vraagstuk waar nodig iets mee gedaan moet worden.

Tijd om actief te worden dus!

FAMO gaat een belangrijke rol spelen om meer bewustwording te creëren bij de achterban door in 2019 meer ronde tafelbijeenkomsten te organiseren. 9 februari vindt de twee ronde tafelbijeenkomst al plaats!

Meer weten of meedenken?

Wilt u meer weten over de ronde tafelbijeenkomsten of meedenken, neem contact op met Programmamanager Jos van Hout T 06-54798851of mail projecten@famo.org

Terugblik op ronde tafelbijeenkomst 15 november

Lees ook de samenvatting van de ronde tafelbijeenkomsten Beter grip op de kosten met data analyse en ‘Accountantscontrole Sociaal Domein’

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek