Menu

The neverending story: gemeente en grondexploitaties!

donderdag 1 november 2018

In de complexe, steeds maar veranderende wereld van gebiedsontwikkeling, kun je er in ieder geval van op aan dat er altijd veel te doen is rondom grondbeleid en de verslaglegging van grondexploitaties. Ook nu dus! De vastgoedmarkt is misschien wel meer divers dan ooit tevoren. In sommige gebieden van Nederland breken huizenprijzen alle records en overstijgt de vraag het aanbod vele malen. Hier wordt volop ontwikkeld en worden vooral discussies gevoerd rondom woningbouwversnelling en wellicht weer een actievere rol van de gemeente op de grondmarkt. Daar staan echter nog de gebieden tegenover waar de huizenprijzen achter blijven en waar krimp vooral het woord is waarop geanticipeerd moet worden. Ook zijn er nog veel marktsegmenten (bedrijventerreinen, kantoren en winkels) waar leegstand en prioritering aan de orde van de dag is. In deze cursus gaan we in op de gevolgen voor grondbeleid en de bedrijfsvoering op grondexploitaties door gemeenten. - Guido Mertens, docent bij Segment

De wet- en regelgeving rondom de verslaglegging van grondexploitaties blijft voor veel commotie zorgen: de commissie BBV heeft notities uitgebracht die betrekking hebben op grondexploitaties en grondbedrijven. Daar zijn vervolgens heel wat interpretatie-discussies over gevoerd; onder anderen over het verplicht tussentijds winstnemen. Inmiddels staat de commissie op het punt om weer een nieuwe notitie uit te brengen waarin men, naar verwacht, de twee vorige notities weer bij elkaar brengt. Bovendien heeft de vennootschapsbelasting haar intrede gedaan.

Ook in de jaarrekening 2018 is dan weer veel aandacht voor grondexploitaties. De actuele marktomstandigheden en wet- en regelgeving moeten goed verwerkt worden en de accountants zullen daar streng op toezien.

In de cursus “Jaarrekeningactualiteiten grondbedrijf” staan we stil bij de context waarin de veranderingen in regelgeving tot stand komen, behandelen we de actuele regelgeving en kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden.

Vraagstukken die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Hoe zorg je ervoor dat de verslaglegging van de grondexploitaties BBV-proof is en daarmee door de accountantscontrole bij de jaarrekening komt?
  • Hoe ga je om met de spagaat tussen strenge regelgeving op grondexploitaties en de realiteit van de complexe gebiedsontwikkeling?

Er is ruim gelegenheid om eigen casuïstiek in te brengen en er wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving, zodat een goede voorbereiding mogelijk is.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek