Menu

Terugblik FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën 2022

maandag 13 juni 2022

Op vrijdag 10 juni jongstleden vond de FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën plaats bij het Van der Valk hotel in Breukelen. Ook kon men digitaal deelnemen aan de bijeenkomst. Het thema ''Begroten met zekere onzekerheden – handvatten voor de financial'' stond centraal.

Na het welkomstwoord van FAMO-secretaris Ruben Bakema, gaf Marianne van den Berg (BZK) toelichting op de meicirculaire. Vervolgens gaf Jan van der Lei (VNG) toelichting op dilemma’s die voortvloeien uit deze meicirculaire.

Gastspreker Edin Mujagic, van Keerpunt 71, gaf een presentatie over macro-economische ontwikkeling. Hierin gaf hij aan dat besluiten die instellingen als centrale banken en regeringen nemen, grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van economie en inflatie, iets wat de omgeving waarbinnen FAMO-leden opereren danig beïnvloedt. Om te kunnen inschatten hoe het beleid, en de economische omgeving, de komende jaren eruit zal zien, moeten we eerst de economische actualiteiten begrijpen. Dat op zijn beurt vereist kennis van het verleden. In zijn presentatie liet Edin de deelnemers zien dat een besluit genomen in 1971 in de VS direct of indirect te maken heeft met de economische, maatschappelijke en (geo)politieke omgeving anno 2022! Met de opgedane inzichten, werd een blik geworpen naar de periode tot en met 2025.

Na een korte pauze gaf Hans Smit een inleiding over de rode draad van webinars van de afgelopen maanden. Waarna het programma werd vervolgd met het interactieve deel van de bijeenkomst voor de aanwezige deelnemers, de thematafels o.l.v. een gespreksleider en een inhoudelijk meer betrokken financial.
Er stonden drie thema's centraal, te weten: 1. sturen op realisme in relatie tot de meerjarenraming; 2. monitoren: welke gegevens heb je nodig en waar kun je ze vinden? O.a. met behulp van Findo; en 3. Hoe vertel ik het thuis: hoe ga je de complexe situatie waarin het lijkt alsof er genoeg geld is, maar er op termijn het ‘financiële ravijn’ dreigt, begrijpelijk maken voor collega’s en bestuurders?
De thema's werden één voor één centraal voorgesteld aan de deelnemers, waarna de discussie volgde.

De bijeenkomst werd afgesloten met een netwerklunch.

Klik hier om de presentaties van de bijeenkomst te bekijken
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek