Menu

Terugblik FAMO themabijeenkomst Jaarstukken 2017

woensdag 20 december 2017

Op vrijdag 15 december, dag van de foute kersttrui, bezochten bijna 100 gemeentelijke financials de FAMO themabijeenkomst jaarstukken 2017. Over enkele weken is het boekjaar 2017 weer ten einde en daarom was het een uitstekend moment om met elkaar terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de komende periode.

Allereerst gaf David Zijlmans een presentatie over het onderzoek naar de accountantsverklaringen 2016 dat door EY is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK. Terwijl over 2015 slechts de helft van de gemeenten een goedkeurende verklaring ontving was dit percentage over 2016 gestegen naar ruim 80%. Enkele opvallende bevindingen waren o.a. de verklaringen per accountantskantoor of de regionale spreiding van de verschillende oordelen. Ook gaf hij aan welke succesfactoren voor een goedkeurende verklaring hebben gezorgd, zoals eigen controles PGB’s, afname van de PGB-last, uitgebreide interne controle werkzaamheden op prestatie, goede samenwerking tussen medewerkers sociaal domein, financiën en control, tijdige afstemming met accountant, het hanteren van het landelijk controleprotocol.

Jan van der Bij presenteerde namens BZK de verschillende acties die naar aanleiding van de Kamerbrief uit november 2016 zijn uitgevoerd en de verbeterplannen die naar aanleiding hiervan zijn opgesteld. Ook gaf hij aan dat er in 2018 een aantal pilots worden opgestart met innovatieve vormen van verantwoording met als doel verlaging van controlelasten en administratieve lasten (ook voor zorgaanbieders en mogelijkheden voor verdere standaardisering. Tot slot blikt hij vooruit naar de komende ontwikkelingen met betrekking tot de rechtmatigheidsverklaring door het college welke naar verwachting vanaf 2020 zal worden ingevoerd.

Daarna nam Paul Huigens ons mee in de verschillende handreikingen die in de afgelopen periode door het i-sociaal domein zijn aangereikt. Van de model-oplegger, naar het landelijk controleprotocol en finaal afrekenen tot standaard contract-artikelen. Op de website (i-sociaaldomein.nl) zijn diverse handreikingen en voorbeelden terug te vinden.

Eric Westerhof, docent bij FAMO-partner Segment, nam ons mee naar belangrijke ontwikkelingen in het sociaal domein zoals de beëindiging van de DBC-systematiek en de aanstaande wijzigingen in de Jeugdwet (2019) en beschermd wonen (2020). Ook gaf hij een toelichting op de ENSIA bijlage die voor het eerst in de jaarstukken 2017 dient te worden opgenomen. Tot slot stipte hij een aantal belangrijke aandachtspunten aan vanuit het gewijzigde BBV die voor het eerst in de jaarrekening 2017 effect zullen hebben. Vanuit de dagvoorzitter Hans Smit werd daarbij meegedeeld dat uit een recent afstudeeronderzoek is gebleken dat een kwart van de gemeente nog niet geheel de wijzigingen in het BBV heeft verwerkt.

De laatste presentatie van deze themaochtend werd verzorgd door de gemeente Nissewaard die in samenwerking met ValueCare een succesvolle pilot hebben uitgevoerd met data-gestuurde auditing. Op basis van, een in samenspraak met de gemeente, gedefinieerd controlframework wordt dagelijks de in de verschillende systemen beschikbare data gebruikt om mogelijke fouten direct terug te koppelen aan de verantwoordelijke medewerkers en deze meteen te herstellen. De verwachting is dat hiermee de controles veranderen van steekproeven achteraf naar elke dag grip op alle data (100% controle), daarnaast worden tijdsintensieve, handmatige controles in processen vervangen door geautomatiseerde controles, met alleen actie als iets niet goed gaat.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek