Menu

Sociaal Domein in control

vrijdag 22 mei 2020
SEGMENT - Sociaal Domein in control FAMO

Nog steeds is het sociaal domein volop in het nieuws. Veel gemeenten kampen met grote tekorten op hun budgetten en de coronacrisis zorgt hierbij voor extra druk op de ketel. De economische effecten van deze crisis zijn zeer ingrijpend: van mondiaal tot lokaal, van macro tot micro. Vrijwel zeker zullen er gezien de huidige ontwikkelingen dreigende tekorten komen op alle zorg- en bijstandsbudgetten van de gemeente. Rijksmiddelen blijven (voorlopig) uit en gemeenten moeten noodgedwongen hard bezuinigen. Het algemene voorzieningenniveau van de gemeente komt in de problemen.

Hiernaast komt er veel nieuwe wet- en regelgeving op de gemeente af. Te denken valt aan de rechtmatigheidsverantwoording in 2021. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid ligt vanaf dan bij het college in plaats van de accountant. Wat kan je als gemeente doen om de zekerheid rondom de prestatielevering te vergroten?

Door bovenstaande ontwikkelingen blijft de opgave voor gemeenten onveranderd groot. Is jouw gemeente voldoende in control?

Cursus

Segment biedt gemeenten ondersteuning bij hun financiën in het sociaal domein, in de vorm van de cursus ‘Sociaal Domein in control’. Deze tweedaagse cursus geeft praktische handvatten om beter te sturen op budgetten en te anticiperen op financiële risico’s binnen het sociaal domein. Cursisten leren ook van andere gemeenten door best practices met elkaar te delen. Deze cursus wordt in het najaar van 2020 diverse keren uitgevoerd, uiteraard rekening houdend met de dan geldende maatregelen rondom het coronavirus.

Zie onze cursuspagina voor meer informatie over de data en inhoud. https://www.segment.nl/cursuskalender/43/sociaal-domein-in-control

Advies

Segment kan gemeenten eveneens ondersteuning geven in de vorm van advies. Heeft jouw gemeente hulp nodig bij het in kaart brengen van de financiën in het sociaal domein? Wij kunnen helpen! Onze inhoudsdeskundigen denken graag met jullie mee. Wil je weten wat we voor jullie kunnen betekenen? Neem dan contact op met Segment via segment@segment.nl of 033-434 50 80.

Partnerbijdrage

segment
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek