Menu

Sociaal Domein; complex, in volle gang, een uitdaging!

maandag 11 december 2017

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken binnen het Sociaal Domein. Nu we een aantal jaren verder zijn kunnen we zeggen dat de implementatie door gemeenten goed is verlopen.
Langzamerhand lukt het gemeenten steeds beter om dure zorg af te schalen door allerlei innovaties. De transformatie is in volle gang en er zijn al vele mooie voorbeelden waaruit blijkt dat er goede stappen worden gezet om de financiële middelen zo doelmatig mogelijk te besteden. - Segment

Bij gemeenten valt het op dat zowel de complexiteit van onder andere de administraties, als de rechtmatigheid en de financiële impact van de nieuwe wetten enorm is toegenomen.
De integratie-uitkering sociaal domein laat de komende jaren een daling zien, terwijl de algemene uitkering in het gemeentefonds toe zal nemen. De financiële druk op de zorgbudgetten zal de komende jaren dus verder stijgen.
We zien dat veel gemeenten problemen hebben om financieel rond te komen met de budgetten in het sociaal domein; ze blijven de komende jaren dus ook voor flinke financiële uitdagingen staan.

Een goedkeurende accountantsverklaring is voor veel gemeenten ook nog geen vanzelfsprekendheid. Tachtig procent van de gemeenten ontving over 2016 een ‘schone’ verklaring. Dit betekent dat één op de vijf gemeenten nog worstelt met het vaststellen van de rechtmatigheid. De afhankelijkheid van zorgaanbieders hierbij is groot, vooral om vast te stellen of de zorg daadwerkelijk geleverd is.

Hoewel gemeenten behoefte hebben aan stabiliteit, staan voor de komende jaren opnieuw grote veranderingen op stapel. Zowel binnen de Jeugdwet als binnen de Wmo zullen ophanden zijnde wetswijzigingen financieel en organisatorisch van grote invloed zijn op beleid van gemeenten en zorgaanbieders.

Segment verzorgt diverse trainingen binnen het sociaal domein. We merken aan de onderwerpen en aan de vragen van cursisten dat het moeilijk is om goed en tijdig te anticiperen op allerlei ontwikkelingen. Zo maar een greep uit de uitdagingen waarvoor gemeenten staan:

  • hoe krijg je bijvoorbeeld de administratie, processen en informatievoorziening op orde?
  • Wat kunnen gemeenten zelf doen om de rechtmatigheid van de uitgaven verder te laten toenemen?
  • Wat zijn de financiële gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving?

De complexiteit is dus groot en praktische handvatten zijn meer dan welkom. In de cursus ‘Sociaal Domein in control’ wordt ruimschoots aandacht aan deze onderwerpen besteed. Daarnaast is Segment bezig nieuwe trainingen en workshops te ontwikkelen om gemeenten verder te kunnen faciliteren. Hierover berichten wij graag een volgende keer meer!

- Eric Westerhof, docent bij Segment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek