Menu

Sfeerverslag FAMO's Najaarsbijeenkomst

zondag 6 oktober 2019

Zoals gebruikelijk biedt de FAMO haar leden een najaarsbijeenkomst aan. September is de maand van de eventuele bijstelling van het gemeentefonds. Dit is dan ook een vast onderdeel van de bijeenkomst. Op vrijdag 27 september jl. vond de najaarsbijeenkomst plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Met een opkomst van ongeveer 100 leden zijn we tevreden maar dat weerhoudt ons er niet van om voor een volgende bijeenkomst te streven naar een hogere opkomst

De bijeenkomst startte met een bijzondere Algemene Ledenvergadering waarin naast de begroting 2020 ook een statutenwijziging en de benoeming van een nieuw bestuurslid op de agenda stond. De aanwezige leden hebben in de genomen besluiten het vertrouwen in het bestuur kenbaar gemaakt.

Aansluitend waren er diverse presentaties rondom de thema’s omgevingswet, actualiteiten BBV, de ontwikkeling van het gemeentefonds en de financiering van de energietransities. Allemaal interessante onderwerpen. Heeft u de actualiteiten van BBV gemist? Dan kunt u uw kennis ophalen door aan te sluiten bij de commissie BBV.

Tijdens de pauze en ook na afloop bij de lunch was er voldoende gelegenheid tot netwerken. Vele leden maar ook vertegenwoordigers van diverse partners hebben hiervan gebruik gemaakt. Oude contacten zijn weer “opgewarmd” en er zijn ook nieuwe contacten gelegd. Telkens weer blijkt dat dit soort bijeenkomsten niet alleen tijdens de presentaties informatie oplevert maar ook buiten de vergaderzaal tot interessante kennisuitwisseling kan leiden en nieuwe contacten kan opleveren die tot vernieuwende inzichten kan leiden.

Download hier de presentaties van de Najaarsbijeenkomst
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek