Menu

Segment introduceert Leergang Intern Auditor VIC

donderdag 17 september 2020

De interne auditor binnen de gemeente wordt belangrijker. Vanaf boekjaar 2021 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan het algemeen bestuur rapporteren. De externe accountant toetst de verklaring van het college op juistheid en getrouwheid. Om een kwalitatief goed oordeel te geven, is actuele en gedegen kennis van de verbijzonderde interne controle (VIC) nodig. Om gemeenten in staat te stellen deze benodigde kennis op te doen, heeft Segment in samenspraak met ervaren docenten (RA accountants) de leergang Intern Auditor VIC ontworpen.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die als intern auditor binnen gemeenten, provincies, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen (gaan) werken. Enige kennis van processen en de verbijzonderde interne controle is handig, maar niet noodzakelijk.

Programma

De leergang is opgedeeld in zes lesdagen. Binnen deze zes dagen word je volledig opgeleid tot interne publieke auditor. Daarbij gaan we niet alleen in op de rol en de opzet van de interne controle maar staan we ook stil bij meer specialistische onderwerpen, zoals belangrijke (risicovolle) processen, IT-audit en rechtmatigheid van EU aanbestedingen. Ook de vaardigheden die horen bij de functie van intern auditor ontbreken niet: je leert adviseren versus te controleren en om te gaan met weerstand. Interview- en vraagtechnieken komen aan eveneens bod.

In de opleiding wordt naast de theorie veel aandacht besteed aan de praktijk. Het geleerde wordt direct toegepast door opdrachten te maken en oefeningen te doen. Ook is er voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Meer informatie

De eerstvolgende leergang start 23 november. Meer weten over het programma, data en prijs? Klik hier voor meer informatie over de Leergang Intern Auditor VIC

Eveneens te volgen

Op zoek naar bepaalde kennis uit de leergang Intern public auditor? Diverse onderdelen van de leergang Intern Auditor VIC zijn ook afzonderlijk als losse cursus te volgen:

Partnerbijdrage Segment

Telefoon 033 - 434 50 80
E-mail segment@segment.nl

Segment-logo-625x346
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek