Menu

Schuldenproblematiek door de coronacrisis

donderdag 20 augustus 2020

Nu de economie als gevolg van de coronacrisis krimpt verliezen steeds meer mensen hun baan en neemt het aantal mensen in de bijstand weer toe. Het aantal mensen met schulden zal daardoor naar verwachting ook toenemen. Gemeenten zien op dit moment een grote stijging in het aantal schuldhulpvragen.

Een aantal feiten op een rijtje:

  • 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld
  • Een arm huishouden heeft een tekort van gemiddeld € 217 per maand
  • 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgen geen formele schuldhulpverlening 224.000 huishoudens moeten langer dan 4 jaar rondkomen van een laag inkomen

Maatschappelijk probleem

Armoede en schulden vormen een groot probleem. Niet alleen voor degenen die in armoede leven maar ook voor de samenleving. Veelal is er sprake van een opeenstapeling van problemen. Degenen die geen geld te besteden hebben komen vaker in een sociaal isolement. Ze nodigen geen vrienden en familie thuis uit, doen niet mee aan sociale activiteiten, maken weinig gebruik van internet of de bibliotheek. Doordat ze niet actief kunnen meedoen in de maatschappij, kunnen deze mensen zich moeilijk verder ontwikkelen. Ook heeft dit direct gevolgen voor kinderen binnen een gezin. Kinderen uit arme gezinnen presteren slechter op school, vinden het moeilijker om zich aan regels te houden, worden vaker geschorst en raken vaker betrokken bij criminaliteit.

Financiële problemen veroorzaken zeer veel stress. Mensen verliezen het overzicht over hun geldzaken en zijn niet goed meer in staat om problemen aan te pakken. Zo raken ze steeds verder in de problemen. Mensen met schulden houden er ook vaker een ongezonde levensstijl op na. Ze hebben bovendien vaker psychische problemen, meer lage rugklachten en vaker overgewicht. Schulden veroorzaken of verergeren gezondheidsproblemen.

Vroege signalering helpt

Voor gemeenten is het noodzakelijk schulden in een vroeg stadium te signaleren om daarna een effectief hulptraject te starten. Hierdoor kunnen niet alleen kosten voor schuldhulpverlening voorkomen worden, maar ook kunnen de kosten voor de Wmo en jeugdzorg worden beperkt.

Schuldhulpverlener

Een schuldhulpverlener is de spin in het web als het gaat om de oplossing naar een schuldenvrij bestaan. Segment heeft daarom speciaal de 5-daagse leergang ‘Adviseur Schuldhulpverlening’ in het leven geroepen.

Hoe help je iemand met schulden? Wat zijn de wettelijke kaders, hoe voer je goede gesprekken, welke schulden zijn saneerbaar en welke niet? Dit zijn slechts enkele thema’s die in de vijfdaagse Leergang aan de orde komen. Na het volgen van de Leergang Adviseur schuldhulpverlening beschikt de schuldhulpverlener naast vakkennis ook over de vaardigheden en gesprekstechnieken die noodzakelijk zijn om op professionele wijze de functie van Adviseur schuldhulpverlening in te vullen.

Partnerbijdrage

170811- AB logo naast elkaar
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek