Menu

Samenwerking tussen organisaties gaat niet vanzelf

dinsdag 19 januari 2021

De rol van de decentrale overheid in de netwerksamenleving

De maatschappelijke opgaven van de eenentwintigste eeuw zijn dusdanig groot dat de overheid deze alleen samen met anderen kan aanpakken. Hoe? Door als netwerkregisseur te gaan werken. Download gratis de whitepaper.

Download de whitepaper

Waar de overheid in het verleden simpelweg eigenstandig beleid kon ontwikkelen en uitvoeren, is de huidige samenleving daarvoor te ingewikkeld. Niet alleen zien we nieuwe, complexe vraagstukken. We signaleren ook kansen, omdat veel maatschappelijke organisaties, brancheorganisaties en bedrijven maatschappelijke functies vervullen en daarbij ook richting geven aan de maatschappij. Denk aan de financiële branche en de zorgverzekeraars. Daarnaast heeft de overheid minder dan in het verleden zelf de ambitie om alle problemen van burgers en bedrijven op te lossen. Zelfredzaamheid en autonomie van burgers staan centraal in het overheidsbeleid, wat aansluit bij de steeds individualistischer wordende maatschappij.

Tegelijkertijd geldt: ook al kan en/of wil de overheid de maatschappelijke problemen niet alléén oplossen, zij kan deze ook niet links laten liggen. De politieke leiding wordt hier immers wel op aangekeken en er bij verkiezingen ook op afgerekend. Wat is dan de oplossing? Wij zien voor de overheid een rol weggelegd als netwerkregisseur.

In de whitepaper ‘Samenwerking tussen organisaties en mensen gaat niet vanzelf’ gaan managing consultant Julius Duijts en Geassocieerd partner Hans Licht in op deze rol voor de overheid als netwerkeregisseur. Ze laten zien waarom deze rol nodig is en hoe deze eruit ziet. En hoe BMC uw organisatie kan helpen met netwerkregie.

Download de whitepaper

Partnerbijdrage: BMC

BMC (2)
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek