Menu

Regiodagen 2018 "Samen meer bereiken"

donderdag 14 juni 2018

Tijdens de jaarlijkse Regiodagen Gemeentefinanciën gaan overheden en het Rijk met elkaar in gesprek over belangrijke ontwikkelingen binnen gemeentefinanciën. Deze dagen zijn bestemd voor hoofden, financieel medewerkers en specialisten, om te informeren maar óók om te inventariseren wat er zoal leeft en speelt bij overheden. Het thema van de Regiodagen Gemeentefinanciën 2018 is:

"Samen meer bereiken"

Samen meer bereiken als één overheid. De komende tijd staat Nederland voor een groot aantal uitdagingen zoals het tegengaan van eenzaamheid, de transitie naar duurzame energie en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben afgesproken om een groot aantal maatschappelijke opgaven gezamenlijk op te pakken en starten daarom met het Interbestuurlijk Programma (IBP). Tijdens de Regiodagen op 28 juni, 3 en 5 juli, gaan we graag met u in gesprek over de financiële aspecten van een aantal maatschappelijke opgaven.

De locaties per datum:

28 juniPostillion Convention Centre WTC Rotterdam
3 juli Regardz Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
5 juli1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch

Locatie Zwolle is vol, Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch nog enkele plekken beschikbaar. U kunt zich nog inschrijven.

Inschrijven
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek