Menu

Publiek Denken organiseert 8e editie PD Top 100: Beste Ambtenaar 2018

maandag 18 juni 2018

Nomineer een collega voor de Publiek Denken Top 100: wie is de beste ambtenaar van 2018?

We richten de schijnwerper op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid? En wat maakt hen tot een voorbeeld voor anderen? Met deze verkiezing wordt de aandacht gevestigd op een beroepsgroep die vooral achter de schermen opereert.

Uitblinker gezocht m/v

Wie volgt Hedzer Pathuis, winnaar 2017, op en mag zichzelf straks Beste Ambtenaar 2018 noemen? Wie inspireert, motiveert en enthousiasmeert anderen met zijn/haar inzet, gedrevenheid en maatschappelijke betrokkenheid? Tot 15 oktober kunnen ambtenaren een collega nomineren voor de PD Top 100. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen rijksoverheid en decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en tussen management, beleid en uitvoerend/ondersteunend. Nomineren is mogelijk via de website publiekdenken.nl.

Jury

De jury wordt voorgezeten door Han Polman, commissaris van de Koning van de provincie Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Verder nemen in de jury zitting: Gerard Bakker (bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), Eveline de Kruijk (secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta), Ida Oostmeijer-Oosting (gemeentesecretaris gemeente Emmen), Hedzer Pathuis (winnaar 2018 en projectmanager stationsgebied gemeente Utrecht), Peter Reesink (ministerie van Defensie, hoofddirecteur Personeel), Monique Vogelzang (inspecteur-generaal van het Onderwijs), Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie).

Verkiezing

Nadat de Top 100 Beste Ambtenaar is vastgesteld op basis van het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat, bepaalt de jury wie zich Beste Ambtenaar van het Jaar 2018 mag noemen. Ook wordt een publieksprijs uitgereikt aan de ambtenaar die de meeste stemmen heeft gekregen.

De Beste Ambtenaar van het Jaar 2018 wordt bekendgemaakt op 13 december tijdens een feestelijke uitreiking bij de gemeente Utrecht. In de editie van 18 december aanstaande publiceren we onder andere een verslag van het juryberaad en de complete PD Top 100 (namen en functies).

Deze verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, gemeente Utrecht en adviesbureau Leeuwendaal.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek