Menu

Professioneel risicomanagement: van groot belang bij het realiseren van doelstellingen

dinsdag 9 mei 2017

Risicomanagement is een noodzakelijke schakel in de gemeentelijke organisatie, maar is nog lang niet in alle gemeenten goed geborgd.
Jaarlijks legt de gemeente in haar begroting vast wat ze wil; welke doelen worden nagestreefd en met welke activiteiten ze dat wil bereiken.
Een bekend verhaal, maar toch wordt té weinig stilgestaan bij de bedreigingen die op kunnen treden bij het willen behalen van die doelstellingen. - Segment

Professioneel risicomanagement is daarbij dus écht noodzakelijk.

College- en raadsvoorstellen kunnen aan kracht winnen als stilgestaan wordt bij de risico’s die aan deze voorstellen kleven. Hierdoor worden het college en de gemeenteraad in staat gesteld betere besluiten te nemen.
Daarbij wordt risicomanagement de komende jaren nóg belangrijker; het Rijk werkt aan een wetsvoorstel om de rechtmatigheidseisen bij de jaarrekening te vervangen voor een ‘in control statement’ van het college aan de gemeenteraad.
Eén van de belangrijke elementen voor zo’n ‘in control statement’ is stevig risicomanagement.

In de cursus ‘Risicomanagement: de basis’ komen alle elementen langs om een gedegen risicomanagement op te zetten of juist door te ontwikkelen.

Praktijk en theorie wisselen elkaar af in deze tweedaagse cursus van Segment.

Eric Westerhof – docent bij Segment

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek