Menu

Prestatiesturing en Partnerships

vrijdag 8 maart 2019

Sturen op contracten en Subsidies

Publieke en maatschappelijke organisaties zijn enorm aan verandering onderhevig. Ze worden overspoeld met een diversiteit aan actualiteiten zoals wijzigende werkvelden en (maatschappelijke) verantwoordelijkheden rond jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, samenwerkingsverbanden, burgerparticipatie en majeure wetswijzigingen als de omgevingswet.
En dat alles in een context van een terugtredende overheid maar toenemende publieke verantwoording, toenemend vertrouwen in de burger, sturen op hoofdlijnen én deregulering.

Samenwerking tussen overheden en partners

Er ontstaat steeds meer samenwerking tussen overheden en andere partners. De samenleving en de opgaven van lokale overheden worden complexer. Dit vraagt dan ook om het benutten van kwaliteiten van partners en het verbinden van deze kwaliteiten aan gezamenlijke doelen.

Hoe stuur je in samenwerking, met balans in loslaten én sturen, van regelgericht naar resultaatgericht (in- en extern). Organisaties worstelen met de ogenschijnlijke tegenstelling tussen partnerschap en heldere resultaatafspraken. Hoe doe je dat op een voor alle partijen helpende en gedragen wijze? En op een wijze die geen papieren werkelijkheid creëert, maar daadwerkelijk invulling geeft aan de samenwerking en de realisatie van de gezamenlijke (maatschappelijke) doelstellingen? Waarbij geworsteld wordt tussen (veronderstelde) verschillen in de mogelijkheden van de inzet van samenwerkingsvormen en instrumenten als subsidies of private (inkoop)contracten of social impact bounds en (publiek private) partnerships.

Cursus Prestatiesturing en Partnerships

FAMO partner Segment biedt met haar cursus “Prestatiesturing en Partnerships” helderheid in het speelveld en instrumentarium en concrete handvatten voor de resultaatgerichte formulering en sturing van (subsidie)contracten. Zowel periodiek op open inschrijving als desgewenst op maat in jouw organisatie.

SEGMENT
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek