Menu

Permanente educatie, coaching - mogelijk bij Segment

maandag 2 april 2018

Mensen moeten langer blijven doorwerken, maar hoe blijf je ‘fit’ in de gemeentelijke omgeving die in rap tempo aan het veranderen is? Nieuwe wetten komen op de gemeente af, robotisering en andere vraagstukken zijn aan de orde van de dag. - Eric Westerhof, trainer bij Segment

Continu aansluiten en in kunnen spelen op de actualiteit is noodzaak, en permanente educatie is dus essentieel om van toegevoegde waarde voor de maatschappij en de gemeente waarin je werkt te blijven.

Wat doe je hiervoor, hoe blijf je bij?

Bij de naam Segment denk je al snel aan trainingen en opleidingen. Zowel aan trainingen in de ‘open inschrijving’ als aan trainingen ‘in huis’. Het staat buiten kijf dat Segment al jaren toonaangevend is in opleidingen voor de overheid, waarbij theorie en praktijk op allerlei terreinen samenkomen. De deelnemers van die trainingen en opleidingen waarderen inhoud en aanbod al jaren met hoge cijfers.

Maar, Segment biedt meer.

Onder andere Individuele en groeps-/team-coaching, een vorm van leren die een belangrijk onderdeel van permanente educatie kan vormen.

De coaching vindt met speciaal op de leerbehoefte afgestemde programma’s plaats.

De doelgroep kan variëren van (nieuwe) bestuurders, managers of (concern) controllers. De (individuele) leerbehoefte staat centraal. Dit kan gaan om bijvoorbeeld kennisverdieping of –verbreding, maar ook om soft skills.

Deze mogelijkheden voor coaching bieden we op diverse manieren aan, bijvoorbeeld door middel van een vooraf afgesproken aantal sessies:

  • snelkookpansessies: waarin, in een zeer kort tijdsbestek, intensief kennis wordt overgedragen. Een variant die met name gekozen wordt als nieuwe kennis snel nodig is voor het vervullen van een nieuwe rol of taak
  • een abonnement: waarbij, bijvoorbeeld gedurende een half of heel jaar, periodiek afgesproken wordt. Actualiteiten worden behandeld en besproken en er wordt ingegaan op actuele vraagstukken uit de eigen praktijk van degene die gecoacht wordt.

Ben je geïnteresseerd in persoonlijke begeleiding van docenten die, naast hun docentschap, op sleutelfuncties binnen gemeenten opereren?

Door inzet van hun kennis en ervaring kunnen de beste maatwerkprogramma’s worden samengesteld.

Bel Segment (033 - 434 50 80) en vraag naar de mogelijkheden.

Segment leerproces
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek