Menu

Oud FAMO-voorzitter Eduard Kerssemakers Ridder in de orde van Oranje-Nassau

donderdag 28 september 2017

Vanmiddag werd om 14:00 uur oud FAMO-voorzitter Eduard Kerssemakers in bijzijn van zijn familie, vrienden en relaties verrast met de Koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de orde van Oranje-Nassau’.

Eduard ontving de onderscheiding onder meer voor zijn tomeloze inzet voor de Federatie Algemene middelen Managers Overheden (FAMO). Al meer dan 25 jaar maakt Eduard in diverse bestuursfuncties deel uit van de FAMO en de laatste 16 jaar als algemeen landelijk voorzitter, waarvan hij afgelopen maart de voorzittershamer heeft overgedragen aan Anja van der Horst en Astrid van de Klift.

Eduard heeft zich geheel belangeloos en met ongebreidelde energie ingezet voor samenwerking met aan het publiek domein gelieerde instellingen, zonder uitputtend te zijn; Bestuursacademie Nederland, Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid, gebruikersraad Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en diverse intervisie groepen publieke overheid.

Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan een sterk netwerk voor alle FAMO-leden en kennispartners zoals o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit alles naast zijn reguliere baan in het publiek domein.

Eduard Kerssemakers Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek