Menu

Opleiding sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen

woensdag 22 mei 2019
AfbeeldingSturenvanuitvertrouwen_tcm249-913091

Woensdag 9 oktober 2019 start de opleiding ‘sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen’ van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze opleiding is gericht op ervaren professionals bij gemeenten en bij organisaties die met gemeenten samenwerken waarbij veel moet worden samengewerkt en er behoefte is om vanuit positieve constructieve waarden te werken en de reflex van controle en beheersing niet effectief is. Zij verwerven de nieuwste inzichten en vaardigheden om belangrijke maatschappelijke taken vanuit vertrouwen te organiseren en aan te sturen en te ontsnappen aan de reflex van wantrouwen en controle.

Het werkterrein van gemeenten wordt uitgebreider en complexer

Het werkterrein van gemeenten wordt uitgebreider en complexer: in het sociale domein vanwege de decentralisaties, in het fysieke domein vanwege de nieuwe omgevingswet en in het veiligheidsdomein vanwege de aanpak van ondermijning en radicalisering. Op al deze terreinen bestaat de roep om als gemeente meer samen – vanuit vertrouwen – met andere partijen op te trekken. Hoe moeten professionals binnen gemeenten met deze uitdagingen omgaan?

Van wantrouwen naar vertrouwen

In het publieke debat wordt duidelijk dat gemeenten (en de overheid in het algemeen) burgers vaak vanuit wantrouwen benaderen. Als zaken fout gaan, is de reflex vaak om meer regels te maken en meer controle in te bouwen. Contractrelaties en prestatieafspraken leiden tot een steeds grotere verantwoordingslast. Er ontstaat een verstikkend web van regels en prestatieafspraken en wantrouwen wordt dominant bij het leidinggeven en het organiseren van het werk.

Veel gemeenten hebben de intentie uitgesproken om vanuit vertrouwen om te gaan met burgers en andere partijen. Organisaties waarbinnen professionals met vertrouwen met elkaar en met hun omgeving omgaan functioneren effectiever: zij kunnen beter met onzekerheid en complexiteit omgaan, onvermijdelijke risico’s nemen, innoveren, samenwerken en de professionals vertrouwen elkaar onderling meer. Kortom, het resulteert in een fijnere èn effectievere manier van werken.

Meer informatie en inschrijven?

Praktische informatie evenals de inhoud en leerdoelen van de opleiding kunt u vinden op de website faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de VU Amsterdam.
U kunt zich aanmelden voor de opleiding via het inschrijfformulier.

VUlogo_RGB_NL_FSW_wit_web_tcm249-838785
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek