Menu

Onderzoek: Verandercapaciteit Nederlandse gemeenten

woensdag 10 mei 2017

De samenleving verandert in razend tempo en de regelgeving verandert mee. Er wordt een heuse transformatie beoogd van de relatie die inwoners en overheid met elkaar onderhouden. In dat proces spelen de gemeenten een centrale rol. Als lokale overheid staan zij dichtbij de bevolking en moeten ze in staat worden geacht om de systeemwereld te verbinden aan de leefwereld; de dagelijks werkelijkheid van mensen. Al deze ontwikkelingen betekenen een enorme verandering van de rol die gemeenten spelen. En dat is niet niks. - BDO

Kunnen gemeenten leveren?
Verandercapaciteit zal de komende jaren beslissend zijn voor de vraag of gemeenten slagen in hun maatschappelijke opdracht. Daarom heeft BDO in samenwerking met Binnenlands Bestuur onderzoek gedaan. Hamvraag: zijn de gemeenten in staat om hun taken optimaal uit te voeren? Op basis van deze analyse moet het antwoord luiden: er gebeuren her en der prachtige dingen, maar over de hele breedte zal ze dat niet meevallen. De sleutel ligt in handen van gemeentesecretarissen, management en wethouders. Leiderschap zal doorslaggevend blijken om de veranderopdracht te laten slagen.

Download onderzoeksrapport
U kunt het volledige rapport met daarin de tien voorwaarden voor succesvolle verandering hier downloaden. Ook wordt in het rapport ingezoomd op de doorontwikkeling van vier belangrijke veranderthema’s: sociaal domein, Omgevingswet, reorganisatie en gemeentelijk en ambtelijke fusie. Lees hier het uitgebreide persbericht.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek