Menu

Nieuws uit het bestuur

woensdag 11 april 2018

Van de vice-voorzitter

Als bestuur kijken we terug op een bewogen periode. We zijn druk bezig om onze nieuwe visie te verwezenlijken. FAMO wil een centrale rol innemen bij de ontwikkelingen van bedrijfsvoering met een integrale aanpak voor decentrale overheden.

Om meer slagkracht te winnen bij de uitwerking van onze visie, is de FAMO versterkt met een marketing- & communicatieadviseur: Adri Terwan. Adri adviseert en ondersteunt het bestuur bij de profilering van de FAMO via onze social media kanalen, nieuwsbrieven en website. Daarnaast is het FAMO team uitgebreid met een programmamanager: Roderik Kopp. Roderik is de aanjager van veel FAMO projecten en zorgt voor de praktische uitvoering van onze visie. Het bestuur is erg blij met deze extra ondersteuning.

FAMO zoekt professionals met visie op het Sociaal Domein

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein volgen elkaar in een rap tempo op. FAMO wil u en haar netwerk daarin beter kunnen ondersteunen. Hiervoor gaan we maandelijks overleggen organiseren om samen met u, onze andere leden en onze partners verder te werken aan de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, maar ook om andere ontwikkelingen regionaal op te kunnen pakken.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan één of meerdere van deze overleggen. Data voor de bijeenkomsten vindt u op onze agenda. Deelname is kosteloos. Meld u aan via projecten@famo.org.

29 juni FAMO Traineedag

FAMO zoekt verjonging in haar netwerk. Hiervoor organiseren we de FAMO traineedag op 29 juni 2018. Op deze dag willen we met jonge ambtenaren aan de slag gaan met een onopgelost maatschappelijk vraagstuk. Ben jij of ken jij een jonge ambtenaar die interesse heeft om mee te denken over de invulling van deze traineedag, stuur een mail met contactgegevens naar projecten@famo.org.

Kom jij het FAMO-bestuur versterken?

Het bestuur van FAMO zoekt ter uitbreiding twee nieuwe bestuursleden met expertise op het gebied van ICT en Sociaal Domein.

Lijkt het u leuk om mee te denken en helpen met de professionalisering van de FAMO als netwerkorganisatie? Schroom niet en neem contact op met vicevoorzitter Astrid van de Klift via mail voorzitter@famo.org of met Roderik, onze programmamanager via mail projecten@famo.org of telefonisch 06-42208784. U kunt ook contact met ons opnemen als u wilt deelnemen aan één van onze maandelijkse overleggen.

Save the date: 8 juni FAMO Voorjaarscongres

Noteer vrijdag 8 juni alvast in uw agenda! Op deze datum vindt ons jaarlijks voorjaarscongres plaats. U ontvangt nog een officiële uitnodiging hiervoor.

Nauwere samenwerking met partners

Naast onze Voor- en Najaarsbijeenkomst willen we ook richten op andere thema’s die actueel zijn in onze vakgebieden. Door vaker en nauwer samen te werken met onze (private) partners kunnen we vooruitstrevende kennis en ontwikkelingen met u en ons netwerk delen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek