Menu

Nieuwe ontwikkelingen op subsidiegebied

woensdag 28 augustus 2019

De laatste jaren doen zich op het gebied van subsidierecht en -beleid verschillende nieuwe ontwikkelingen voor. Overheden, ook gemeenten, maken steeds vaker gebruik van het privaatrecht. Financiering van voorzieningen vindt bijvoorbeeld plaats door middel van inkoop, wat trouwens niet betekent dat het klassieke subsidierecht per definitie buiten werking is gesteld.

Ook kan het zijn dat een subsidie aanbestedingsplichtig is. Als er een zogeheten ‘subsidieovereenkomst’ in de zin van artikel 4:36 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesloten, waarin de subsidieontvanger wordt verplicht een bepaalde prestatie te leveren, dan is de subsidie mede een overheidsopdracht waarop het aanbestedingsrecht van toepassing is.

Een andere ontwikkeling is dat overheden nieuwe subsidievormen hanteren, met als doel meer verantwoordelijkheid bij de subsidieontvanger te leggen. In plaats van de klassieke subsidie wordt gewerkt met leningen of garanties. Ook deze financieringsvormen moeten vaak als subsidie worden gekwalificeerd: er wordt bij beschikking een subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde van totstandkoming van een overeenkomst van geldlening of garantie.

Een derde ontwikkeling is dat gemeenten steeds meer te maken krijgen met de gevolgen van de staatssteunwetgeving en –jurisprudentie voor hun subsidiebeleid. Zij moeten zich in toenemende mate bezig houden met de vraag hoe zij hun subsidies ‘staatssteunproof’ moeten maken.

Modulair pakket subsidiecursussen

Segment biedt een modulaire pakket van drie cursussen op het gebied van het subsidierecht aan, waarin onder meer bovengenoemde ontwikkelingen aan de orde komen.

  1. De basis van subsidieverstrekking (2 dagen). Dit is een basiscursus waarin de kernelementen van het subsidierecht aan de orde komen.
  2. Herbezinning op subsidiebeleid - de juridische aspecten! (1 dag). In deze cursus komt aan de orde wat er, zowel beleidsmatig als juridisch, komt kijken als een gemeente haar subsidiebeleid wil ombuigen.
  3. Subsidie en staatssteun (1 dag). In deze cursus wordt aandacht besteed aan de vraag of een subsidie ook staatssteun is en hoe de subsidie dan ‘staatssteunproof’ kan worden gemaakt.

De cursussen zijn natuurlijk los van elkaar te volgen maar, naast het voordeel dat je je in één cyclus het hele proces rond subsidie eigen kunt maken, biedt het volgen van het hele modulair pakket ook nog een leuke korting!

Auteur: Wiebrand Dijksterhuis, docent Segment Auteur: Wiebrand Dijksterhuis, docent Segment
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek