Menu

Nieuwe inburgeringswet grote opgave voor gemeenten

vrijdag 8 november 2019

Nederlandse overheden staan aan de vooravond van een grote opgave: vanaf 1 januari 2021 geldt de nieuwe Wet inburgering. Met taal, inburgeren en werken als belangrijkste pijlers, zodat nieuwkomers sneller meedoen in onze maatschappij. Het Rijk wijst daarbij de gemeenten aan als regisseur van de dienstverlening voor vergunningshouders.

Projectleiders, beleidsmedewerkers en directeuren hebben nog vijf kwartalen om zich voor te bereiden op de invoering van deze nieuwe wet. Die tijd hebben ze nog hard nodig, zo blijkt uit dit whitepaper.

Sturende rol voor gemeenten

In de nieuwe wet verschuift het uitgangspunt van de dienstverlening van de zelfredzaamheid van de statushouder naar een sturende rol vanuit de gemeenten. Vanuit de gedachte dat gemeenten reeds verantwoordelijk zijn voor het welzijn van al hun burgers én in de wetenschap dat zij al concrete taken vervullen op het vlak van welzijn, werk, inkomen en gezondheid.

Belangrijkste aandachtsgebieden

Gemeenten hebben voldoende voorbereidingstijd nodig om van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering werkelijk een succes te maken en statushouders echt een goede dienstverlening te bieden. Die voorbereiding is niet alleen belangrijk om inhoudelijke redenen, maar zeker ook om budgetoverschrijdingen te voorkomen.

In dat licht concludeert BDO dat gemeenten en uitvoeringsorganisaties snel werk moeten maken van met name zeven belangrijke aandachtsgebieden. Met ons whitepaper ‘Veranderopgave Inburgering: de voorbereiding is gestart!’ helpen wij gemeenten verder op weg, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op hun rol als regisseur op het gebied van inburgering.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Partnerbijdrage

Auteur: Anton Revenboer, Partner Advisory, BDO Publieke Sector

Anton Revenboer 028 BDO
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek