Menu

Nieuwe Famo-voorzitters: ‘Accent op integrale bedrijfsvoering en regio, dat gaan we uitbouwen’

donderdag 6 april 2017
Anja_rechts_kolomvullend AstridvdKlift__EXP_FORmaat_rechts_kolomvullend

Foto's: Anja van der Horst (l) en Astrid van de Klift (r)

Nieuwe FAMO-voorzitters: ‘Accent op integrale bedrijfsvoering en regio, dat gaan we uitbouwen’
Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de FAMO een vrouwelijke voorzitter. Het is er bovendien niet één, het zijn er twee. Op 17 maart namen Anja van der Horst (directeur bedrijfsvoering gemeente Alkmaar) en Astrid van de Klift (gemeentesecretaris Veenendaal) het stokje over van Eduard Kerssemakers, en ze staan te popelen om te beginnen. “De weg is opengelegd voor nieuwe ontwikkelingen. Een fantastisch uitgangspunt.” - Linda van Tilburg

Hoe voelt het om een mannenbolwerk te gaan leiden?
Astrid: “Tja, dat is best bijzonder, dat realiseren we ons. Maar voor mezelf geldt dat ik het wel gewend ben om tussen de mannen te zitten. Toen ik bedrijfseconomie studeerde, in Tilburg, waren er al niet bijster veel vrouwelijke medestudenten, en daarna ontmoette ik in het financiële vak ook vooral mannelijke collega’s. Gelukkig is dat inmiddels wel veranderd. Samenwerking tussen mannen en vrouwen heeft toegevoegde waarde, vind ik. Diversiteit is belangrijk. Dat probeer ik ook als gemeentesecretaris na te streven.”

Anja: “Ik beschouwde de FAMO als een degelijke club op met name het financiële vlak, en ik ben meer van het brede perspectief en innovatie. Om die reden twijfelde ik eerlijk gezegd of het voorzitterschap iets voor mij zou zijn. Maar het vorige bestuur heeft, met het inzetten van de nieuwe koers, de weg helemaal opengelegd voor nieuwe ontwikkelingen. Een fantastisch uitgangspunt.”

Waarom hebben jullie je kandidaat gesteld?
Anja: “Toen ik me ging verdiepen in de nieuwe koers, trof ik precies dat bredere perspectief aan dat mij aanspreekt. De gesprekken die ik vervolgens heb gevoerd maakten me steeds enthousiaster. De mensen straalden een bepaalde ambitie uit.”

Astrid: “Ik vind het belangrijk om de bedrijfsvoering aandacht te geven. Zeker nu gemeenten er steeds meer taken bij krijgen, wordt het accent steeds meer op de uitvoering gelegd. Terwijl het belangrijker dan ooit is dat de bedrijfsvoering goed is ingeregeld. Ik wil eraan bijdragen dat we van elkaar leren om dat zo goed mogelijk te doen, als gemeenten onderling, maar ook in de uitwisseling met andere netwerken. Ik weet uit eigen ervaring – onder andere als bestuurslid van de VNG Utrecht - hoe leuk en inspirerend dat is.”

Vertel eens iets meer over jullie achtergrond?
Astrid: “Ik heb sinds mijn afstuderen altijd bij gemeenten gewerkt. Eerst in het financieel domein, later steeds meer in de bedrijfsvoering in brede zin. Het openbaar bestuur is mijn passie. Het is niet ééndimensionaal, er komen hele diverse belangen samen. Dat blijft mij interesseren.”

Anja: ‘Ik ben geen overheidsmedewerker pur sang, ik ben er ‘ingerold’ zoals dat dan heet. Ik heb ook gewerkt in het bedrijfsleven, de zorg, en een woningcorporatie. Zakelijke dienstverlening met oog voor de maatschappij, zo kun je mijn professionele achtergrond samenvatten. De rode draad in mijn loopbaan is organisatieontwikkeling. Vernieuwing op alle vlakken – hrm, ict, organisatie, communicatie, financiën – vind ik leuk en interessant.”

Wat zijn jullie plannen voor de FAMO?

Anja: “De afgelopen maanden is de basis gelegd voor de nieuwe koers: meer vanuit de integrale bedrijfsvoering en vanuit de regio opereren. Daar zijn wij ook voorstander van. Die gedachte willen we dus graag oppakken en uitbouwen. Ik zou graag zien dat de FAMO zich gaat ontwikkelen zoals de NVVB, de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. Dat is een goede partner geworden voor mensen in dat werkveld, door actuele ontwikkelingen naar binnen te halen en die te ontsluiten voor de doelgroep. Voor concrete plannen is het nog wat vroeg. Astrid en ik gaan deze maand bij elkaar zitten om een ‘aanvalsplan’ te maken.”
Astrid: “We willen als voorzitters nauw contact gaan onderhouden met de leden. We melden ons dus heel snel weer met een update over de plannen.”

Lees ook: De vernieuwde FAMO start met twee vrouwelijk voorzitters.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek