Menu

Nieuw personeel in een financiële functie snel inwerken

vrijdag 24 juni 2022

De manier van werken bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling is anders dan in het bedrijfsleven. De besluitvorming is anders, wet- en regelgeving verschilt en ga zo maar door. Het is best een uitdaging om op een snelle manier de benodigde kennis te krijgen waardoor je een vliegende start kunt maken en direct van toegevoegde waarde kunt zijn in een gemeente of gemeenschappelijke regeling. Nieuw personeel heeft in deze overspannen arbeidsmarkt vaak minder ervaring en meer behoefte aan sturing vanuit meer ervaren collega’s. Deze begeleiding kan echter vanwege de werkdruk bij bestaand personeel niet altijd gegeven worden. Hoe kan je nieuw personeel dan wel snel klaarstomen voor de afdeling financiën bij een lokale overheid?

Leergang financiën bij de lokale overheid

In de leergang ‘Financiën bij de lokale overheid’ gaan we juist in op de bijzonderheden van de lokale overheid. We gaan ervan uit dat je beschikt over voldoende algemene financiële kennis. Daar voegen we inhoudelijke kennis en vaardigheden die je bij een gemeente of GR nodig hebt, aan toe.

We beginnen deze leergang met je inzicht geven in de gemeentelijke organisatie. Wie is waar verantwoordelijk voor en welk besluit van wie is van invloed op jouw dagelijks werk?

Als je dat inzicht hebt, gaan we in op de financiële documenten als kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarrekening. ​Deze documenten vormen de kapstok van de leergang. Hierbinnen behandelen we alle belangrijke onderwerpen die nodig zijn om dergelijke documenten op te zetten. Aan de hand van deze financiële documenten leer je alles over BBV, fiscaliteiten, ​en financiële techniek (bijv. het opstellen van begrotingswijzigingen, ​het uitreken van investeringsvoorstellen, berekenen van (kostendekkende) tarieven, het opstellen van de balans, dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, om maar een aantal voorbeelden te noemen waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. Uiteraard kunnen vaardigheden als advies geven, het schrijven van bestuurlijke rapportages en het voeren van gesprekken hierin niet ontbreken.

Ieder blok behandelen we een ander financieel document ​van de planning en control-cyclus. We hanteren daarbij een vaste structuur. We gaan eerst in op de strategische doelstelling, de onderdelen en het besluitvormingsproces. Vervolgens gaan we de diepte in ​en leggen we je de' financiële techniek' uit, daarna ga je zelf aan de slag. Want we kunnen je wel uitleggen hoe een bestuursrapportage is opgebouwd, welke onderwerpen er allemaal mee te maken hebben, maar je leert het vooral door te doen. ​Dus ga je zelf aan de slag met structurele mee- en tegenvallers, omgaan met risico's, het opstellen van begrotingswijzigingen en het schrijven van bestuurlijke teksten.

In de digitale leeromgeving ontmoet je tussen de lesdagen door je docent en mede-cursisten en kun je elkaar verder helpen. Hierin staat ook veel achtergrondinformatie en praktijk-werkopdrachten, waarmee je niet thuis, maar op je werk mee aan de slag moet.

De docenten die we voor deze leergang inzetten, werken allemaal in of voor een gemeente. Zij kennen de dagelijkse praktijk als geen ander, zij kunnen je dus helpen en ondersteunen met alle zaken waar je tegenaan loopt.

De leergang wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Startdatum: 15 september 2022

segment01
Klik hier voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheid
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek