Menu

Mooc over Omgevingswet van start

maandag 4 september 2017

Op 12 september gaat OMOOC van start met Anders werken door de Omgevingswet. Het doel van deze mooc is om gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de Omgevingswet van kennis en ervaring te voorzien om de invoering van de wet tot een groter succes te maken. De mooc wordt mogelijk gemaakt door A+O fonds Gemeenten, Programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG. - Mooc

De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Door deze bundeling zijn minder regels nodig, kan wetgeving duidelijker worden opgeschreven en is het wettelijke kader inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden. Bovendien maakt de Omgevingswet het beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving eenvoudiger.

Om de invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken is een andere manier van werken noodzakelijk. Dit stelt eisen aan de organisatie in het algemeen, maar ook aan de overheidsprofessional als individu. Met een vierdelige mooc (massive open online course) wil OMOOC een impuls geven aan het verandertraject dat de gemeenteambtenaar doorloopt op het gebied van inhoud, netwerk en vaardigheden, met als doel om hem of haar anders te leren werken. In deze mooc vertellen mensen die al werken in het ruimtelijk domein in korte video’s waar je op moet letten bij onder meer burgerparticipatie, of het voeren van gesprekken.

In het eerste inzicht, dat 12 september online gaat, geeft directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving Edward Stigter (VNG) antwoord op de vraag: wat brengt de omgevingswet?

Overige inzichten

inzicht #2
Rollen veranderen, patronen doorbreken, online op 19 september, door praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw (TU Delft) & hoogleraar Implementation and Change Management Thijs Homan (Open universiteit).

inzicht #3
Krachtig samenspel, integraal samenwerken, online op 26 september, door programmamanager Innovatieve vraagstukken Danielle Dictus (gemeente Breda), wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Regio Alfred Arbouw (gemeente Breda) en projectmanager Ruimtelijke ontwikkeling Karien van Bijsterveldt (gemeente Breda).

inzicht #4
Het gesprek bij de Omgevingswet, online op 3 oktober, door adviseur Versterken lokale democratie Hans Alberse en trainer Nieuw en persoonlijk leiderschap en teamprocessen Tica Peeman (VIStrainingen).

Doelgroep en initiatiefnemers

Anders werken door de Omgevingswet richt zich op gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet. Ook aan andere overheidsprofessionals die zich bezighouden met de Omgevingswet biedt de mooc nuttige informatie.

OMOOC is een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Publiek Denken en Public Cinema. Anders werken door de Omgevingswet wordt mogelijk gemaakt door A+O fonds Gemeenten in samenwerking met het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek