Menu

Leergang Interne Auditor VIC start 13 juni

woensdag 18 mei 2022

Partnerbijdrage Segment

Vanaf boekjaar 2022 moet het dagelijks bestuur zelf vaststellen of zij financieel rechtmatig gehandeld heeft. In de jaarrekening moet zij de conclusies via een rechtmatigheidsverklaring aan het algemeen bestuur rapporteren. De externe accountant toetst de verklaring van het DB op juistheid en getrouwheid. Om een kwalitatief goed oordeel te geven, is actuele en gedegen kennis van de verbijzonderde interne controle (VIC) nodig. Om gemeenten in staat te stellen deze benodigde kennis op te doen, organiseert Segment in samenspraak met ervaren docenten (RA accountants) wederom de leergang Interne Auditor VIC.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die als intern auditor binnen gemeenten, provincies, waterschappen of gemeenschappelijke regelingen (gaan) werken. Enige kennis van processen en de verbijzonderde interne controle is handig, maar niet noodzakelijk. 

Programma
De leergang is opgedeeld in zes lesdagen. Binnen deze zes dagen word je volledig opgeleid tot interne publieke auditor. Daarbij gaan we niet alleen in op de rol en de opzet van de interne controle maar staan we ook stil bij meer specialistische onderwerpen, zoals belangrijke (risicovolle) processen, IT-audit en rechtmatigheid van EU-aanbestedingen. Ook de vaardigheden die horen bij de functie van intern auditor ontbreken niet: je leert adviseren versus te controleren en om te gaan met weerstand. Interview- en vraagtechnieken komen aan eveneens bod.

In de opleiding wordt naast de theorie veel aandacht besteed aan de praktijk. Het geleerde wordt direct toegepast door opdrachten te maken en oefeningen te doen. Ook is er voldoende ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek.

Over de docenten
Je wordt opgeleid door ervaren docenten (RA accountants) die aan beide zijden van de controle hun ervaring hebben: in dienst van de overheid en in dienst bij een accountantsbureau. Het vaardigheidsdeel wordt verzorgd door trainers met jarenlange ervaring in het publieke domein.

Meer informatie en inschrijven
Meer weten over het programma, data en prijs?
Klik hier voor meer informatie over de Leergang Intern Auditor VIC

Eveneens te volgen
Op zoek naar bepaalde kennis uit de leergang Intern public auditor? Diverse onderdelen van de leergang Intern Auditor VIC zijn ook afzonderlijk als losse cursus te volgen:

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek