Menu

Leden gezocht voor GGU redactieraad

maandag 25 mei 2020

Zoals je wellicht weet participeert Astrid van de Klift, voorzitter van de FAMO, sinds twee jaar in de taskforce Samen Organiseren. Samen Organiseren is een landelijk gecoördineerde beweging door de VNG, die vanuit gemeenten is opgezet voor het verbinden en versnellen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en zo een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening te realiseren door beleid en uitvoering dichter bij elkaar te brengen en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en innovaties. Binnen de GGU zijn al veel oplossingen beschikbaar die kunnen bijdragen aan financiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen. Denk daarbij aan data-dashboards, gezamenlijke inkoop en ontwikkeling van standaarden, protocollen en IT-componenten.

Samen Organiseren wil de GGU stimuleren door het gebruik van gezamenlijke oplossingen onder alle gemeenten te bevorderen. Het doel is om de informatie over de GGU beter te laten aansluiten op de informatiebehoefte en communicatievoorkeuren van professionals bij de gemeente. Daarom wordt informatie over de GGU periodiek beoordeeld door een redactieraad. Deze redactieraad bestaat uit professionals die zelf actief zijn binnen het publiek domein op het gebied van GGU-onderwerpen, zoals digitalisering, dienstverlening en data.

GEZOCHT: leden voor GGU redactieraad

Zou jij willen bijdragen aan deze redactieraad en periodiek informatie willen meelezen en van commentaar kunnen voorzien? De meelees-momenten worden gedoseerd en gestructureerd aangeboden, zodat dit niet al te veel tijd hoeft te kosten. Als je interesse hebt, stuur een mail naar voorzitter@famo.org. FAMO brengt jou in contact met Otto Thors die dit namens de VNG coördineert.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek