Menu

Impact coronacrisis op financiële positie gemeenten

donderdag 30 april 2020
BNG 2020-04-pano

Half maart 2020 wordt duidelijk dat de uitbraak van het COVID-19 virus (hier verder aangeduid met ‘het coronavirus’) grote impact zal hebben op de Nederlandse maatschappij. Scholen worden gesloten, restaurants moeten dicht, kenniswerkers moeten thuiswerken, kantoorpanden sluiten en evenementen worden afgelast. Er ontstaat een nieuwe realiteit voor veel organisaties en ook wordt de persoonlijke levenssfeer van mensen anders.

De Nederlandse overheid pakt in een snel tempo nieuwe taken op. Extra inkomensregelingen worden geïntroduceerd, diverse bedrijven kunnen (staats)steun aanvragen. Zowel de Rijksoverheid als gemeenten krijgen er taken bij die een aanzienlijke financiële impact hebben.

In een artikel geeft onze partner BNG een eerste verkenning van de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor gemeenten. Hierbij baseren zij zich voor een belangrijk deel op de inhoud, uitvragen en discussies die plaatsvonden in het BNG kader van een webinar-serie waarbij de auteurs van dit artikel bij betrokken waren. Het artikel beoogt een raamwerk en eerste schets te bieden van de financiële impact van de coronacrisis voor gemeenten. Als eerste wordt een korte beschrijving van de problematiek gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de financiële gevolgen aan zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. Het artikel wordt afgesloten met een korte conclusie.

LEES VERDER>> Impact coronacrisis op financiële positie gemeenten

Partnerbijdrage

BNG
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek