Menu

Horizontale verantwoording

zondag 24 april 2022

In opdracht van de ministeries van BZK en VWS doet BMC onderzoek naar Horizontale verantwoording. Het is de bedoeling dat BMC rond de zomer adviseert wat ervoor nodig is om Horizontale verantwoording in het sociaal domein te laten werken. De onderzoekers spreken in een zestal gebieden de gemeente, zorgaanbieder(s) en accountants van beide om te leren van de ervaringen met het meer of minder toepassen van horizontale verantwoording. Daarnaast spreken zij verschillende experts en ervaringsdeskundigen. Tenslotte is er een vragenlijst opgesteld die verspreid wordt over zoveel mogelijk mensen en instanties die hun ervaring met Horizontale verantwoording kunnen delen.

Enquête

Hieronder is een link gevoegd naar de vragenlijst. De onderzoekers zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk respondenten de vragenlijst invullen, zodat zij een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de ervaringen. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 15 minuten.

Link naar de enquête
BMC
bzk
vws
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek