Menu

Hoe te komen tot een robuuste begroting

woensdag 30 juni 2021

De financiën van gemeenten staan al jaren erg onder druk door de grote tekorten in het sociaal domein en het sterk fluctuerende gemeentefonds. Ook het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds biedt geen zekerheden voor de toekomst. Daar komt de huidige coronacrisis nog bovenop met veel financiële onzekerheden. Op korte termijn worden veel extra kosten gemaakt en opbrengsten niet gerealiseerd. Hoewel het rijk een eerste bijdrage daarin doet is het de vraag of alle kosten gedekt worden. Maar ook op langere termijn zal de crisis gevolgen hebben; de verwachting is dat het aantal faillissementen gaat toenemen, de werkeloosheid en het aantal mensen in de bijstand zal stijgen.

Dit alles maakt dat de financiële positie van gemeenten nog verder onder druk komt. Bezuinigingen nemen de overhand om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Het is aan de politiek hoe deze bezuinigingen doorgevoerd worden. Gaat het met de bekende kaasschaaf of wordt er daadwerkelijk op inhoud gekozen?

Anticiperen op de toekomst

Als gemeente wil je anticiperen op de toekomst en niet reageren op nieuwe tegenvallers. Natuurlijk is dit deels afhankelijk van het rijk (via het gemeentefonds) maar de gemeente kan ook zelf het heft in handen nemen door te zorgen dat de gemeente langzaamaan toegroeit naar een robuuste financiële huishouding. Door te sturen op kritische financiële indicatoren zal het inzicht in de financiën op korte maar vooral lange termijn toenemen en voorspelbaarder worden. Hierdoor komt het college en gemeenteraad beter in positie.

Hoe kun je financiële positie van de gemeente versterken?

Hier is een taak weggelegd voor de controllers en financieel adviseurs. Zij moeten met behulp van indicatoren inzicht krijgen welke elementen bepalend zijn voor een financieel robuuste gemeente.

Op welke uitgaven en inkomsten heeft de gemeente of Gemeenschappelijk Regeling invloed? Hoe kun je financiële positie van de gemeente versterken? Deze onderwerpen komen allemaal aan bod in de cursus van Segment: Robuuste begroting. Van reactief informeren naar actief adviseren en sturen door het college en gemeenteraad.

Tweedaagse cursus Robuuste Begroting

Cursus Robuuste Begroting – start maandag 13 september 2021. Meer informatie over de cursus en inschrijving vindt u op https://www.segment.nl/cursuskalender/411/robuuste-begroting

Partnerbijdrage

Segment-logo-625x346
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek