Menu

Hoe houd je voldoende grip op de samenwerking?

maandag 17 september 2018

Samenwerkingsverbanden een nieuwe uitdaging.

Bij de FAMO merken we dat de samenwerking met gemeenten en andere partijen in de belangstelling staat. We zien dat ons netwerk steeds meer taken samen uitvoert en daarbij is het volgens ons van belang hier voldoende grip op te houden. Uiteindelijk gaat het om een betere dienstverlening te realiseren aan onze inwoners en dat zo efficiënt mogelijk in te vullen. Colleges en raden zijn hier kritisch op en willen weten wat er met het geld gebeurt. Met andere woorden: worden de geformuleerde maatschappelijke effecten en doelstellingen ook daadwerkelijk gehaald?

Reden genoeg voor ons om ons netwerk hierbij te helpen. De FAMO wilt met haar netwerk aan de slag om een antwoord te geven op de vraag: hoe houdt je voldoende grip op de samenwerking? We hebben de handen ineen geslagen met onze kersverse partner Hofmeier. Wij zien in hen een uiterst geschikte kandidaat om de kennis ons netwerk op dit vlak verder te ontwikkelen. Hofmeier is volgens ons zeer goed in staat om het belang van deze vraagstukken op een heldere, duidelijke manier aan te kaarten en met elkaar op te lossen. Geïntereseerd geraakt? Lijkt het je wat om kennis uit te wisselen op deze vraagstukken? Laat het ons weten! Stuur een mail naar projecten@famo.org als je op zoek bent naar meer grip op samenwerkingsverbanden binnen je gemeente!

De centrale vraagstelling luidt dus: Hoe houd je voldoende grip op de samenwerking?

Eric Roels van Hofmeier: “Om te zorgen dat we grip houden op de samenwerking is het belangrijk dat er vooraf duidelijkheid bestaat over wat we willen bereiken. Een afwegings- en toetsingskader kan daarbij behulpzaam zijn. We denken dan aan o.a duurzaam partnerschap, kwaliteit van de dienstverlening, risicomanagement, kostenbesparing en kansen en uitdagingen. Voor de partijen is dan helder waar ze zich aan moeten houden en waar ze verantwoording over moeten afleggen.

Het vooraf stellen van kaders is niet het enige. Je moet ook investeren in de onderlinge relaties en het proces. Open en transparant zijn en op basis van vertrouwen samenwerken is van belang maar ook het goed in beeld brengen van het proces. Dan gaat het om de verschillende rollen met de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen.

Deze nieuwe uitdaging vereist ook een andere houding en gedrag van de professionals binnen de gemeenten. Je hebt namelijk te maken met veel spelers zowel binnen als buiten de organisatie. Hoe ga je daarmee om en wat heb je daarvoor nodig om dat te kunnen realiseren?

Je bent meer de verbinder geworden en probeert zoveel mogelijk aansluiting te vinden met je persoonlijke ontwikkeling.”

Samen met Hofmeier willen we graag met ons netwerk dit thema bespreken waarbij zowel een relatie wordt gelegd op het meer grip krijgen op de samenwerking als het benutten van de kwaliteiten van de professionals binnen de gemeenten door hen steeds meer in hun kracht te zetten.

Dus ben je geïnteresseerd geraakt en wil je verder kennis ontwikkelen op gemeentelijke samenwerkingsverbanden? Laat het ons weten en we gaan aan de slag! Stuur een mail naar projecten@famo.org als je op zoek bent naar meer grip op samenwerkingsverbanden binnen je gemeente!

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek