Menu

Handreiking 'Van Wob naar Woo'

woensdag 17 maart 2021

Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, brengt de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken de handreiking ‘Van Wob naar Woo’ uit.

Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Eerste ‘druk’

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo is er nu de handreiking Van Wob naar Woo. Deze handreiking beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en zijn er stroomschema’s opgenomen. De handreiking komt al uit voordat het wetsvoorstel Woo in de Eerste Kamer is aangenomen. De handreiking zal worden geactualiseerd zodra de behandeling in de Eerste Kamer daartoe aanleiding geeft.

Bijeenkomsten

De VNG organiseert dit jaar 3 bijeenkomsten voor gemeenten over de inhoud van de handreiking. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 22 april 2021 van 10.00 - 11.30 uur en wordt gehouden in het kader van de derde week van Grip op informatie.

De andere 2 bijeenkomsten worden gepland als er meer bekend is over het verloop van de Eerste Kamerbehandeling van de Woo.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek