Menu

Grote variatie in gebruik van prestatie-indicatoren bij gemeenten

woensdag 22 januari 2020

Onderzoek naar het gebruik van indicatoren in gemeentebegrotingen

Met ingang van de begroting 2017 zijn gemeenten en provincie verplicht om tenminste 37 verplichte indicatoren op te nemen. Het opnemen van aanvullende indicatoren is facultatief. Het afgelopen najaar heeft BMC samen met Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar het gebruik van indicatoren in de gemeentebegrotingen. De uitkomsten hiervan zijn gepubliceerd in het decembernummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Dit themanummer stond in het teken van trends in de jaarverslaglegging. BMC en Het Zijlstracenter hebben dit jaar het gemeentelijk aandeel voor hun rekening genomen.

Uitkomst: grote variatie in het gebruik

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat er een grote variatie is tussen gemeenten in het gebruik van prestatie-indicatoren in hun verantwoordingsstukken. Circa 40% van de gemeenten volstaat met het alleen opnemen van indicatoren die wettelijk verplicht zijn. Gemeenten die ook eigen indicatoren publiceren, nemen gemiddeld 42 additionele indicatoren op. Grote gemeenten hebben vaker eigen (niet verplichte) indicatoren dan kleinere gemeenten. Van de niet verplichte indicatoren kan ongeveer 30% worden gedefinieerd als een “effect- of outcome-indicator”. Het overgrote deel van de niet verplichte indicatoren kan worden gedefinieerd als prestatie-indicatoren. Verder wordt in het onderzoek een zekere mismatch geconstateerd tussen het financiële belang van beleidsterreinen waarop gemeenten actief zijn en het aantal indicatoren dat per beleidsterrein wordt gehanteerd.

Lees hier het hele artikel

Lees het hele artikel op: Grote variatie in gebruik van prestatie-indicatoren bij gemeenten.

Partnerbijdrage

BMC
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek